Dit team kan blive bedre!

THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM™ er et spørgeskema-baseret læringskoncept,  som på den mest imødekommende, kompetente og effektive måde hjælper  organisationer med at bygge velfungerende og effektive teams. Værktøjet hjælper,  understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det  klarlægger samarbejdet i teamet. Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers  præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende  team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.

Teamwork er den mest uudnyttede  konkurrencefordel!

For at opnå denne  fordel skal teamet:

 • Vise Tillid til hinanden
 • Engagere sig i Konflikter om holdninger
 • Committe sig til beslutninger
 • Holde hinanden Ansvarlige
 • Fokusere på at opnå fælles Resultater
Der er mange årsager til at teams fejler.
Der er én afprøvet metode til at de lykkes!
Patrick Lencioni

Hvad kan dette program?

Værktøjet hjælper teams til at forstå, hvordan de scorer  på de centrale elementer i Five Behaviors-modellen:  tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater.

Hvert teammedlem vil også forstå sin egen og  teammedlemmernes adfærdsstil baseret på DiSC®-  modellen: D: Dominans, i: Indflydelse, S: Stabilitet og C:  Competencesøgende adfærd, samt forstå hvordan deres
adfærdsstile bidrager til teamets overordnede succes.

Et produktivt og velfungerende team:

 • Træffer bedre og hurtigere beslutninger
 • Trækker på alle medlemmernes færdigheder og holdninger
 • Spilder ikke tid og energi på politik, uklarheder og destruktive konflikter
 • Skaber konkurrencemæssige fordele
 • Har det sjovere!

Programmet indeholder:

 • Facilitatorvejledning med syv moduler
 • PowerPoint® med over 40 minutters integreret video
 • Handouts til deltagerne med øvelser og aktiviteter
 • Podcasts, online ressourcer og forskningsrapport
 • Individualiserede profiler
 • Forklarende teamrapporter
 • Supportvideoer med Patrick Lencioni inspirerer dig i arbejdet med modellen

Kontakt os idag for at komme igang!

Få udbyttet af velfungerende teams – påbegynd programmet og se resultaterne i praksis