Strategi

Velbegavede Vinder-strategier, der skaber forandring

Vi hjælper ledelsen med at adressere komplekse problemstillinger, udvikler handlingsorienterede forretningsstrategier og skaber og fastholder derigennem ekstraordinære resultater.

Fra strategi til handling

En overbevisende strategi omsætter planer og innovative ideer til adfærd og klare prioriteringer i dagligdagen; både i forhold til ledelse, medarbejdere, interessenter og samarbejdspartnere. En forretningsstrategi skal være konkret, realiserbar, overbevisende, visionær og vise den ønskede retning.

”En effektiv strategiproces handler ikke om at producere et 100-siders word-dokument, supporteret af 40 tætskrevne slides blot for at tilfredsstille bestyrelsen. En velbegavet strategi fastsætter derimod virksomhedens ambition, retning og skaber afsæt for, at medarbejderne kan fokusere deres indsats.”
Kim Holst, direktør i How To Win

Sådan gør HowToWin

  • Vi skræddersyer en strategiproces, der fungerer som en realiserbar rejseguide. Gennem brugen af en bred vifte af redskaber og målkriterier skaber vi grundlag for, at strategien omsættes til handling og resultater.
  • Vi tilpasser brugen af strategiværktøjer, så de er praktisk anvendelige og forståelige for alle involverede.
  • Vi etablerer understøttende strukturer og processer, der sikrer, at virksomheden har den fornødne organisatoriske kapacitet til reelt at gennemføre udviklingen.
  • Vi kapacitetsopbygger vores kunder, så de på egen hånd kan gennemføre den langsigtede transformation.
  • Performance management sikrer sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og mål på tværs af organisationen. Strategien brydes ned i personlige målsætninger og eksekverbare aktiviteter, som medarbejderne kan agere på.
  • Processerne gennemføres altid i en tæt dialog med den adm. direktør og lederteamet i virksomheden.

Vækstmuligheder!

Vi hjælper din virksomhed med at udfolde sit fulde potentiale ved:

  • At identificere og prioritere vækstmuligheder
  • At udvikle strategisk fleksibilitet i forbindelse med nye vækstplaner
  • At udarbejde en realistisk og praktisk plan til at skabe vækst

Er du tilfreds med din top- og bundlinje? Er der mere at hente? Ring eller mail for et uforpligtende tilbud

Derfor HowToWin

Vi har mange års erfaring i at være rådgiver, katalysator og sparringspartner for virksomheder med behov for en overordnet strategi. Endvidere hjælper vi med at nedbryde strategien til praksis = den vanskeligste del af strategiarbejdet. Lad HowToWin blive din næste strategirådgiver og få resultater!

 

Afdelinger, hvor vi tilbyder strategirådgivning ifm. vinder-strategi:

KøbenhavnRoskilde, Århus, Aalborg, Odense, Middelfart (Fyn), Esbjerg, RandersViborg, Holstebro

Vores kunders mening

Jeg afleverede vores strategiplan i august måned til topledelse og bestyrelsen, og den synes jeg lige du skulle se. For den havde I en stor aktie i, i opstarten i Aalborg. Nu starter implementeringen og det bliver spændende. Tak for al din hjælp og sparring.
Per Alan Jensen COO, Danpo