Uddannelses-optimering

Læringstransfer der giver ROI til kompetenceudvikling

i forbindelse med efteruddannelseskurser

HowToWin arbejder med læreprocesser, der optimerer lederes og medarbejderes evne til at omdanne ny viden fra efteruddannelseskurser, til reel merværdi for virksomheden.

Vidste du at … forskning viser, at helt op til 85 procent af alle efteruddannelseskurser går til spilde?

Milliarder bliver hvert år brugt på træning og efteruddannelse for at leve op til den nationale og globale konkurrenceevne, men hvor mange af de investerede penge skaber reel værdi for virksomhederne?

Forskning viser, at helt op til 85 procent af alle efteruddannelseskurser går til spilde. (Se artiklen på HowToWin.dk under ”Viden/Artikler”). Dette skyldes bl.a. mangel på læringstransfer eller læringsoverførelse. Læringstransfer er en fra-viden-til-action-proces, hvor det, der læres aktivt implementeres i organisationen. Vi arbejder med hvad der, i følge forskningen, kræves, samt de skridt der skal tages under hele processen, for at virksomheder kan få fuldt udbytte af deres investeringer i træning/efteruddannelse.

Vi maksimerer virksomhedens uddannelsesprocesser betydeligt

HowToWin har fagspecialister, der hjælper jer igennem de processer, der skal til, for at købt viden bliver anvendt optimalt i virksomheden.

Vi optimerer dit investeringsafkast på kompetenceudvikling ved at undervise dine ledere/HR-afdeling i, hvordan de maksimerer ledere og medarbejderes uddannelsesforløb før, under og efter. Vi arbejder ikke kun på det individuelle plan, men tager hele organisationen i betragtning.

Optimer jeres læringsudbytte markant

Der spildes i dag rigtig mange kroner på kompetenceudvikling, uden at det skaber værdi for virksomhederne. Dette skyldes hovedsageligt at ledelsen/HR ikke har gennemtænkt, hvordan viden skal bruges optimalt.

Vi arbejder med virksomhedens læringsmiljø, kultur og holdning og bliver jeres lærings- og sparringspartner i etableringen og viderebearbejdningen af ønskede læringsprocesser, som gennem ny viden vil udvirke en adfærdsændring både fagligt og personligt for såvel ledelse som medarbejdere.

Oversættelsen af læring sker, når læring overføres fra en kontekst til den anden over rum. Dette forstås som læring, der går gennem en oversættelsesproces af viden til handling – viden til anvendelse, hvor viden gennem processen skal fortolkes og tilpasses for at blive meningsfuld for den enkelte. Stegeager & Laursen.
Kontakt os for en dybere forklaring på hvordan vi arbejder med vidensoptimering i organisationen.

Vil I have et bedre ROI på jeres efteruddannelser?

Vi kan hjælpe jer til en markant bedre forankring af den viden I køber gennem uddannelser og kurser

dit navn
dit telefonnummer