Team Climate Inventory (TCI)

En effektiv metode til at undersøge, beskrive og udvikle et team.

Spørgeskemaet er enkelt at udfylde og rummer 44 spørgsmål, som deltagerne kan besvare i løbet af blot 10 minutter. Testen udfyldes af deltagerne hver for sig, mens det totale svar præsenteres for hele teamet. TCI kan fx bruges som optakt til et weekendseminar for et team, der ønsker at blive mere bevidst om samarbejdets kvalitet, effektivitet og de fælles værdier i teamet.

Resultaterne angiver teamets status i forhold til fire overordnede faktorer:

 • Mål
 • Støtte til nytænkning
 • Resultatorientering
 • Tryghed og samarbejde.

Samtidig får man information om, hvordan teamet scorer på 13 underliggende faktorer, som viser, hvor teamet kan satse for at øge sin effektivitet på de fire overordnede faktorer. Desuden beregnes en validitetsfaktor, der viser, i hvor høj grad teamdeltagerne har besvaret spørgeskemaet ud fra ønsketænkning.

 

TCI kan anvendes til

 • at måle klimaet og kvaliteten af arbejdet i et team
 • at undersøge samarbejdsklimaet i et team som led i organisationsudvikling
 • at udvikle et teams kreative muligheder og samarbejdsevne
 • at måle ændringer i klimaet over tid.

Resultaterne opgøres samlet og giver et aktuelt billede af teamet. Tilbagemeldinger til teamdeltagerne består typisk i oplysninger om det samlede teamresultat og ikke i, hvad det enkelte teammedlem har svaret.

Ud fra spørgeskemaet kan man vurdere 13 delfunktioner i gruppen:

 • Informationsdeling
 • Tryghed
 • Indflydelse
 • Interaktionshyppighed
 • Udtrykt støtte
 • Udvist støtte
 • Klare mål
 • Fælles værdier
 • Fællesskabsfølelse
 • Realisme
 • Høje mål
 • Gensidig feedback
 • Skabelse af ideer

Dokumentationen bygger især på et femårigt forskningsprojekt ved Universitetet i Sheffield, som er gennemført af Michael A. West og Neil Anderson.

Rapporten indeholder et grafisk overblik både over resultatet for hele teamet og medlemmerne hver især og kan indeholde op til 18 personer. Der genereres desuden en kort informativ narrativ rapport.

Vil du vide mere?

Kontakt Kim Holst på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s ledelsesværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.