Derfor får nogle virksomheder succes med at implementere deres strategi (og andre ikke)

Selv den bedste strategi kan ikke lykkes uden, at topledelsen er bevidst om organisationens muligheder for at udføre den. Det kræver en ledelse, der er personligt og dybt involveret i virksomheden, og det kræver forståelse for forretningen, medarbejderne og omgivelserne, og kun ledelsen er i en position til at opnå denne forståelse.

Ledelse foregår på mange forskellige niveauer i virksomheden og uanset hvilket niveau, er det lederens opgave at have overblikket over et givent område. Det betyder, at hvad enten man bevæger sig på strategisk eller taktisk niveau i virksomheden med de ansvarsområder, det nu giver, så kræver det en involverende adfærd, hvis man ønsker at den valgte strategi skal lykkes.

For topledelsen betyder det, at de skal viderebringe deres vigtigste strategiske prioriteringer via den valgte strategi til deres umiddelbare medarbejdere og coache dem i den rigtige retning.
På den måde ved mellemlederne hvilke områder, de skal prioritere i relation til coachingen af deres medarbejdere osv.

Samtidig bør lederen – uanset niveau – have fingeren på pulsen med, hvad der foregår i organisationen. Organisationen er med dens ansatte et unikt strategisk varslingssystem, som giver lederen en pejling af, hvor man er på vej hen. Arbejder man i den rigtige retning, og følger man de valgte prioriteringer?

I en hektisk dagligdag kan det være udfordrende for ledelsen at tage ”temperaturen” igennem hele organisationen. Kommer det rigtige billede frem i lyset? Får alle muligheden for udtrykke deres oplevelser og bekymringer, når driften presser på?

Hos HowToWin har vi et enkelt værktøj til at synliggøre, om der på væsentlige parameter i virksomheden er steder, ”hvor skoen trykker” ude i organisationen og hos den enkelte medarbejder. Det giver ledelsen overblikket og viden, der gør, at lederen kan bruge sin viden om forretningen til at fokusere på de vigtige prioriteringer og stille de rigtige spørgsmål i organisationen. På den måde kommer udfordringerne frem i lyset, og organisationen og den enkelte medarbejder får dem bearbejdet og udviklet positivt.

Book et uforpligtende møde allerede i dag for at få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at forløse jeres potentiale: https://calendly.com/howtowin/strategiudvikling-info

eller kontakt

Kim Holst
CEO og indehaver
Tlf.: 70 60 50 22
Mail: kh@howtowin.dk