Forventet stigning i omstrukturering og afskedigelser kræver bedre outplacementydelser

Seneste markedsundersøgelse fra HowToWin, som er en del af World Employment Confederation (WEC) og Association of Career Firms international (ACF) viser, at karriererådgivningsindustrien forventer yderligere bølger af omstrukturering i 2021. Det forventes, at udbuddet af outplacement ydelser vil vokse med op til 10% globalt set. Sektoren advarer om behovet for at passe på kvaliteten af ydelserne for at garantere vellykkede og langsigtede overgange for arbejdstagerne.

Markedet er blevet rystet af Covid-19 pandemien, hvor mange virksomheder står over for nedjusteringer, omstruktureringer eller lukninger, og millioner af arbejdere står tilbage med usikkerhed omkring arbejdsmuligheder. Behovet for støtte til at navigere i overgange er mere kritisk end nogensinde, og markedsprognoser for karriererådgivningssektoren i 2021 bekræfter et stigende behov for professionel rådgivning og personaliserede tjenester til støtte for vellykkede overgange til et mere agilt arbejdsmarked.

Ifølge en undersøgelse blandt medlemmerne af sektorens vigtigste faglige sammenslutninger, World Employment Confederation (WEC) og Association of Career Firms International (ACF International), forventes markedet for outplacementydelser at vokse yderligere globalt med op til 10% i 2021 for at hjælpe over 2,5 millioner personer.

Diverse hjælpepakker har kun forsinket bølgen af opsigelser
Regionale forskelle i efterspørgslen observeres, mens lande med mere robust beskyttelse af arbejdere i nødsituationer (i form af hjælpepakker eller betalte orlovsordninger) generelt forventes at skabe større behov for outplacement i 2021. Der forekommer en stor risiko for, at markedet for outplacement bliver mættet, når de offentlige støtteordninger ophører, og mange arbejdstagere kommer til arbejdsmarkedet på samme tid.

Stor efterspørgsel lægger pres på kvaliteten af outplacementydelserne
Virksomheder er begyndt at forstå vigtigheden af at påtage sig et socialt ansvar over for deres medarbejdere og støtte dem mere generøst ved at bruge outplacement ydelser; dermed den forventede stigning i efterspørgsel efter disse ydelser i kølvandet på Covid-19 pandemien. Karriererådgivnings virksomheder frygter imidlertid, at de tilgængelige budgetter kommer under pres, og at der vil forekomme en kraftig stigning i indbyrdes konkurrence. Dette vil medføre et prispres, der kan resultere i outplacementydelser af lav kvalitet, hvilket i sidste ende minimerer en medarbejders chance for hurtigt at få en ny arbejdsmulighed og dermed påvirke den samlede tillid til ydelserne.

Opskrift på vellykket outplacement: Forbindelser til jobs kombineret med personlig coaching
De mest efterspurgte ydelser, som medarbejdere under karriereskifte vil kigge efter i 2021, er ifølge karrierekonsulenter forbindelser til potentielle jobmuligheder. Men det alene er ikke tilstrækkeligt til at sikre en vellykket og holdbar outplacement. En-til-en coaching og støtte til udvikling af jobsøgningskompetencer er også identificeret som nogle af de mest succesfulde ydelser i det nuværende miljø.

Virtuelle løsninger accelererer, men fysisk tilstedeværelse forbliver
Covid-19 pandemien har fremskyndet integreringen af digitale løsninger. Private karriererådgivnings virksomheder, hvad enten det er globale aktører eller mindre virksomheder, har formået at omlægge mange af deres ydelser, så de nu tilbyder virtuelle løsninger under lockdown. Ofte kombinerer de brugen af virtuelle platforme med eksterne personlige ydelser. Denne tendens forventes at fortsætte ud over pandemien. Mange karriererådgivnings virksomheder tror dog fortsat på også at fastholde en personlig tilstedeværelse i deres servicetilbud efter pandemien.
Outplacement ydelser bliver vigtigere på et arbejdsmarked, der i øjeblikket er hårdt ramt af Covid-19 pandemien og den efterfølgende økonomiske nedgang. Denne situation afspejles i prognosen fra sektorens vigtigste faglige sammenslutninger, der understreger, at udfordringerne i situationen kan udlignes af kvalitetsservices.

Regionalt perspektiv
I Europa har mange lande allerede oplevet afskedigelser i 2020 på trods af de temmelig generøse hjælpepakker, hvor mange nedskæringer er foretaget i form af frivillige fratræden eller under anden form for nedtrapning. Da mange af hjælpepakkerne slutter eller er nedskaleret, forventes omstruktureringer at accelerere yderligere i første halvdel af 2021. Karriererådgivningsbranchen forventer en solid stigning i efterspørgslen med op til 20%. Mens lande med hurtigt reagerende markeder som England vil være inden for dette interval, forventes andre som Frankrig eller Tyskland at se lavere efterspørgsel på grund af velfungerende samfundsmæssige samarbejder samt frivillige orlovspakker.

I Nordamerika vil markederne snarere opleve encifret vækst i 2021, da efterspørgslen efter professionelle outplacementydelser allerede var steget markant i 2020 på grund af, at der kun var ganske få beskyttelsesordninger for arbejdere. Ser man på Latinamerika, vil efterspørgslen efter ydelserne blive opretholdt, men den samlede sektorvækst vil blive påvirket af høj inflation og lav BNP-vækst.

Mens markedet i Asien forventes at fortsætte med at vokse, vil udbrud på større APAC-markeder sammen med reduceret handel fra Nordamerika og Europa påvirke regionens genopretning gennem 2021. Multinationale virksomheder forventer moderat forbrug, private investeringer og eksport til de fleste markeder. Disse udsigter vil påvirke medarbejderne, hvad enten det betyder, at medarbejdere bliver sendt hjem, at produkter eller tjenester skal tilpasses, operationelle ændringer eller nedlukning af eller forflytning af driften. Især den sidste foranstaltning, flytningen af multinationale selskaber til markeder med gunstigere udsigter, vil øge efterspørgslen efter outplacementydelser. Karriererådgivningssektoren forudser, at efterspørgslen efter disse ydelser i APAC bliver den langsomste voksende globalt set med forventet enkeltcifret vækst.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte indehaver Kim Holst på telefon 70 60 50 22 eller på e-mail kh@howtowin.dk.
Du kan også booke et uforpligtende møde: https://calendly.com/howtowin/raadgivning