Fra fyring til afskedigelse – 10 gode råd til arbejdsgivere

Det er tydeligt, at situationen i de fleste industrier landet over er usikker som et resultat af Covid-19. Mange virksomheder har allerede fyret mange af deres medarbejdere. Vi anbefaler virksomheder at bruge tid på at vurdere deres fremtidige behov for arbejdskraft. Vi har samlet 10 gode råd, der er vigtige at overveje, hvis du som arbejdsgiver overvejer at gå fra fyring til afskedigelse.

 1. Beslutninger om nedskæring skal forankres i ledelsesteamet og bestyrelsen.
  Der skal dokumenteres et permanent reduceret behov for arbejdskraft.
 2. Forbered en oversigt, der viser, hvordan organisationen skal se ud efter ændringen.
  For eksempel skitsér hvilke nøglefærdigheder, der er behov for fremadrettet. Husk at følge lovens krav til sagsbehandling, herunder særlige regler for massefyringer og lovpligtige samtaler med tillidsrepræsentanter.
 3. Etablér en god og regelmæssig dialog med tillidsrepræsentanten/medarbejderrepræsentanten.
 4. Arbejdsgiver beslutter kriterier for udvælgelsen, om muligt i samarbejde med tillidsrepræsentanter.
  F.eks. anciennitet, kvalifikationer, egnethed, alder og sociale forhold.
 5. Det er vigtigt at have forudsigelig, konsistent og tilstrækkelig information både internt og eksternt.
  Observér medarbejdernes reaktioner og oplevelser i forandringsprocessen. Forskellige reaktionsmønstre og faser skal tages i betragtning.
 6. Arbejdsgiveren skal sikre et faktuelt grundlag for afskedigelse.
  Tilbyde andet passende arbejde, hvor det er relevant. Retfærdiggør udvælgelsen og lav en interesseafvejning mellem virksomheden og medarbejderens behov.
 7. Arbejdsgiveren indkalder til et møde med medarbejderen, inden afskedigelse kan besluttes.
  Informér om medarbejderens ret til at medbringe en rådgiver mødet.
 8. Husk en korrekt udformet opsigelse.
  Bekendtgørelsen skal afleveres personligt eller sendes med anbefalet brev. Medarbejdere, der bliver afskediget, har ret til arbejde og løn i opsigelsesperioden.
 9. Medarbejderen kan kræve et forhandlingsmøde.
  Bemærk at medarbejderen har ret til at forblive i en stilling, indtil sagen er afgjort af retten.
 10. HUSK referater fra alle møder.
  Dokumentation, dokumentation og mere dokumentation.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte indehaver Kim Holst på telefon 70 60 50 22 eller på mail kh@howtowin.dk