Hjemmearbejde udfordrer virksomhedens vækstplaner

Hjemmearbejde er kommet på den ledelsesmæssige agenda det sidste år, og vi må forvente, at det fortsat bliver en væsentlig faktor i vores fremtidige arbejdsstruktur. I den årlige internationale undersøgelse blandt europæiske ledere, foretaget af HowToWin´s internationale partnerorganisation OIGP, ser næsten halvdelen af undersøgelsens deltagere ”ledelse af medarbejdere, der arbejder hjemme” som den største ledelsesmæssige udfordring.

Set i et ledelsesperspektiv gør fysisk afstand ikke ledelsesopgaven lettere. Ledelse foregår på mange forskellige niveauer i virksomheden, og uanset hvilket niveau, er det lederens opgave at have overblikket over et givent område. Det betyder, at hvad enten man bevæger sig på et strategisk eller et taktisk niveau i virksomheden med de ansvarsområder, det nu giver, så kræver det en involverende adfærd, hvis man ønsker, at de valgte prioriteringer skal følges.

Ledelsen skal have fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der foregår i organisationen. Organisationen er med dens ansatte et unikt strategisk varslingssystem, som giver lederen en pejling af, hvor man er på vej hen. Arbejder man i den rigtige retning, og følger man de valgte prioriteringer?

Kun ledelsen kan sætte tonen for dialogen i virksomheden og stille de rigtige spørgsmål, der får realiteterne frem. Dialogen er grundstenen i det daglige samarbejde i virksomheden.
Måden, hvorpå medarbejderne taler med hinanden, bestemmer, hvordan organisationen fungerer.

Den succesfulde ledelse tager løbende stilling til organisationen og vurderer dens evne til at sikre den ønskede vækst. Udover de menneskelige ressourcer bedømmer ledelsen de tekniske, produktionsmæssige og finansielle ressourcer, der skal til. Er organisationen rigtigt klædt på, og hvilke områder i vores struktur, systemer og vaner kan være en barriere for vækst?

Med øget fysisk afstand til medarbejderne får ledelsen brug for nye værktøjer til at fornemme, forstå og tage ”temperaturen” igennem hele organisationen, så realiteterne kommer frem i lyset, og der er fælles fodslag i at få udført virksomhedens vækstplaner.

Hos HowToWin arbejder vi med et enkelt værktøj til at synliggøre, om der på væsentlige parameter i virksomheden er steder, ”hvor skoen trykker” ude i organisationen og hos den enkelte medarbejder. Det giver ledelsen et faktuelt og hurtigt overblik, der gør det let at tage aktion på eventuelle organisatoriske udfordringer uanset arbejdsrutine og fysisk afstand i dagligdagen.

Book et uforpligtende møde allerede i dag for at få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at forløse jeres potentiale: https://calendly.com/howtowin/organisationsudvikling-info

eller kontakt

Kim Holst
CEO og indehaver
Tlf.: 70 60 50 22
Mail: kh@howtowin.dk