Hvad kendetegner et effektivt outplacement-forløb?

Outplacement er en karriererådgivning service, der ofte tilbydes kandidater ved opsigelse eller ved anden aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, ofte som en central del af en slut aftale.

I dag findes der et udvalg af etablerede udbydere af denne service. Samtidig er der for nylig opstået en række nye aktører (som resultat af Covid-19 og øget arbejdsløshed) fra personale-, rekrutterings- og konsulentbranchen – der ønsker at tilbyde Outplacement. Mange firmaer tilbyder ofte meget af det samme “indhold” i deres programmer, og det er ofte svært at skelne tilbud fra hinanden for at afgøre, hvilket firma der tilbyder den bedste service.

Uanset om din virksomhed har en aftale med en leverandør, eller du er i en situation, hvor du søger efter en solid leverandør (f.eks. HowToWin); er der her nedenfor nogle vigtige tips, der karakteriserer et funktionelt og effektivt Outplacement-forløb.

Dette gælder også for dig, der har indgået en endelig aftale og har modtaget et bestemt beløb i forbindelse med købet af Outplacement-forløb.

 1. Forløbet skal være af et omfang, der sikrer resultater
  Der tilbydes forskellige outplacement-pakker. Nogle baseret på et givet antal timer, andre med et længere perspektiv på 3-6 måneder osv. til en fast pakkepris. Ledere på mellemlederniveau og opad modtager ofte tilbud om programmer fra 6-9-12 måneder.For at opnå god progression er det afgørende, at forløbet har et anvendelsesområde, der giver mulighed for gode arbejdsprocesser og det ønskede resultat. HowToWin anbefaler en outplacement ydelse på mindst 3 måneder.
  Tip! Hvis virksomheden har flere parallelle endelige aftaler (f.eks. en gruppe på 8), vil det være en idé at overveje fælles gruppebaserede initiativer i form af kurser eller workshops. Her vil deltagerne kunne arbejde mere indgående med tematik relateret til centrale jobsøgnings kompetenceemner, udvikle og skærpe deres salgsværktøjer, udveksle erfaringer, arbejde med opgaveløsninger og udføre uddannelsessekvenser. Således kan de i den enkelte karriererådgivningssektion flytte ind i “markedsfasen” såvel som den aktive del af Outplacement-programmet. Gennem denne løsning vil det være muligt at foretage en reduktion af antallet af timer i den personlige del af Outplacement-programmet med 1 til 1.
 2. Grundig kortlægning og på kandidatens vilkår
  Centralt for ethvert forløb vil være grundigheden af kortlægningen af kandidatens håb & drømme, ønsker og behov. Dette skal danne et nødvendigt grundlag til at skræddersy forløbet til den enkelte kandidat. Rådgiveren skal være i stand til at være fleksibel i sine tilgange og ikke opleves til at levere et “færdigt-standard” koncept eller program. Indholdet skal være baseret på kandidatens vilkår og behov.
 3. Rådgiverens profil og baggrund matcher kandidatens
  Et vellykket samarbejde kræver, at udbyderen tilbyder en rådgiver, der matcher kandidatens forventninger og behov, i form af:
  – Profil (stil, væremåde, evne til at være på niveau, formel/uformel)
  – Baggrund, erfaring og kompetence (centralt for hurtigt at komme ind i kandidatens baggrund og opfattes som professionel og stærk faglig, som grundlag for god sparring). Dette er især vigtigt i Outplacement for ledere og specialister.
  – Rådgivere skal turde udfordre kandidaten, coache og være gode til at stille åbne spørgsmål, der skaber refleksion, ejerskab og retning.
 4. Rådgiveren bør være markedsorienteret
  Sørg for, at leverandøren tilbyder karriererådgivere, der både er fagligt stærke og dygtige til at facilitere kandidatens skræddersyede program, men samtidig markeds- og løsningsorienteret. En karriererådgiver skal både være opdateret og have kendskab til moderne/effektive markedskanaler for jobsøgning og positionering på arbejdsmarkedet, evnen til også at bruge sit eget veludviklede netværk, have et godt kendskab til arbejdsmarkedet, være resultatorienteret.
 5. Materiale og adgang til digitale onlineværktøjer
  Leverandørens materialer, skabeloner og værktøjer bør være opdateret professionelt og tilpasset de forskellige målgruppekandidater med hensyn til indhold og niveau, ordlyd, eksempler, praksisopgaver og handlingsplaner. Materialer og værktøjer skal være tilgængelige både digitalt og på tryk, så leverandøren opfylder kandidatens læringsstile samt erfaring/sikkerhed i brugen af digitale værktøjer.Nogle få udbydere – herunder HowToWin – tilbyder online karriereportaler, der understøtter processen i Outplacement-programmet. Dette giver flere fordele som leverandør og styrker kandidatens opfattelse af kvalitet af de leverede ydelser. Om nødvendigt har kandidaten adgang til forskellige valgfri læringsmoduler, tests, karriereværktøjer, skabeloner og ofte professionelle videoer relateret til tema samt skriftlig træning og tips. Samtidig muliggør en sådan løsning stor fleksibilitet og kontinuitet i programmet.
 6. Mulighed for at deltage på foredrag/workshops med andre kandidater
  I Outplacement-forløbet er det altid fordelagtigt at bruge professionelle workshops, som udbyderen kan tilbyde digitalt eller fysisk til deres kandidater. Ud over læring har kandidaten en fantastisk mulighed for at opbygge netværk, have erfaringsudvekslinger og få input fra andre, der er i samme proces som dem selv. Her er der også fundamenter for opgaveløsninger og praktisk træning.
 7. Brug rådgiveren, også efter at du er startet i ny job
  I tilfælde af resterende timer efter, at kandidaten har fået et nyt job, anbefaler vi, at vores kandidater overvejer at bruge rådgiveren fra HowToWin, som coach/sparringspartner ved indtræden i det nye job. Relationen er på plads, rådgiveren har indsigt i kandidatens styrker og udviklingsområder, og det giver et godt grundlag for yderligere jobcoaching. Kandidaten har prøvetid i den nye stilling, og de kan fokusere på kandidatens præstationer, erfaring og forskellige tilgange i prøveperioden.

HowToWin har solid erfaring inden for karriererådgivning og dækker naturligvis alle de ovennævnte karakteristika ved et funktionelt og effektivt Outplacement-forløb. Derudover har vi en af de mest funktionelle online karriereportaler på markedet, der understøtter processen mellem rådgiver og kandidat.

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om vores karriererådgivning og outplacement-forløb.

Book en dialog her: https://calendly.com/howtowin/outplacementinfo

eller kontakt:

Kim Holst
CEO/Partner – HowToWin
Mobil: +45 70 60 50 22
Mail: kh@howtowin.dk