Not a little bit better

Not a little bit better, but a lot better!

Sådan udtaler leaneksperter sig om virksomheder, der anvender leantanken i deres udviklingsproces. Flere nye og bedre produkter skal udvikles og udrulles på markederne i et hurtigere tempo end nogensinde før. Og her kan leantankegangen hjælpe til en genvej ved at skabe et visuelt og involverende samarbejde om eksekveringen af projekterne og hermed sikre fremdrift.

Udviklingshastighed er vigtig

Den globale konkurrence medfører, at udviklingsprojekter skal gennemføres hurtigt til den rette kvalitet. Time-to-Market skal afkortes, og der skal være en større præcision i at få projekterne færdige til aftalte lanceringsterminer. Hurtighed er i stigende grad en ordrevinder, idet kundens tid ofte er den mest begrænsende ressource. Leantanken kan hjælpe ved at få skabt et visuelt og involverende samarbejde om eksekveringen af projekterne.

Få effektive udviklingsprojekter

Visuel styring giver alle teammedlemmerne det samme gode overblik over projektstatus, og hvilke delopgaver der aktuelt bliver arbejdet på.  De store projektleverancer skal nedbrydes i nogle mindre overskuelige delopgaver med tilhørende milepæle, der er nået, og hvad der skal nås. Det giver projektteamet mulighed for en god koordinering mellem de enkelte delleverancer, og det giver synlighed om behovet for en evt. ekstra ressourceindsats for at nå målene.

Visualisering på tavler

Tavlen kan f.eks. vise, hvilke opgaver den enkelte skal lave i denne og i næste uge. Det giver god mulighed for at koordinere opgaverne med hinanden; herved undgås mange problemer og mange e-mails frem og tilbage.  Projektgruppen kan f.eks. mødes hver dag og stille følgende spørgsmål: Hvad opnåede du i går? Hvad skal du lave i dag? Hvad kan forhindre dig i at udføre opgaven?

Tavlemøder

Deltagerne kan ved tavlerne få afstemt, hvilke input den enkelte skal have fra de andre i teamet for at kunne nå sine milepæle. Den visuelle plan er således et teambaseret arbejdsredskab med fokus på at nå milepæle til tiden, men også et sted hvor deltagerne kan få afløb for deres synspunkter, reaktioner, nye ideer og hvor de kan aflevere deres forbedringsforslag.  Der bør også være stor fokus på kvalitet i leverancen og overholdelse af milepælene.  Er der fare for, at en milepæl ikke overholdes, sættes ekstra ressourcer ind for at nå milepælen til tiden – det er leantankegangen.

Få en god rytme i forbindelse med udvikling

Ved at anvende leantankegangen i udviklingsprojekter kan man få en god og jævn rytme for, hvornår projekterne skal være færdige, og det giver en række fordele i form af sikker fremdrift, fordi hele organisationen kan indrette sig efter denne rytme. Når de nye projekter kommer på kendte tidspunkter, kan produktionen nå at forberede prøveproduktionen på en god måde. Marketing kan også nå at tilrettelægge en god introduktionskampagne for det nye produkt og vide, at det nye produkt er klart, når kampagnen løber af stablen.

En tydelig rytme er også relevant i det enkelte projekt, hvor der koordineret skal udvikles flere delløsninger. Det giver større forudsigelighed, idet de enkelte teamdeltagere løbende må afstemme deres faglige ambitioner efter den fælles lanceringsplan for projektet.   Kilde DI.