Prioritering af bestyrelsesarbejde og ledelse var det, der skulle til: Landinspektør fordobler omsætningen på mindre end 5 år.

Prioritering af bestyrelsesarbejde og ledelse var det, der skulle til: Landinspektør fordobler omsætningen på mindre end 5 år. Det hele startede tilbage i efteråret 2013, da de to ledere af Bjørn Christiansen Landinspektører, Lars Gorm Andersen og en tidligere indehaver, valgte at takke ja til et tilbud fra Erhverv Randers om en gratis mentorsession. De to landinspektører og deres forretning blev kastet for et panel af succesfulde erhvervsdrivende fra Randers, der med kritiske øjne tog et kig på den lille forretning.

”Vores udvikling var gået i stå. Vi havde ikke nogen strategisk retning for virksomheden og havde derfor et behov forat få et større overblik for bedre at kunne vurdere, hvad der skulle til for at sikre udviklingen af vores forretning. Vi manglede et ordentligt kendskab til vores kunder, konkurrenter og medarbejdere samt muligheder og begrænsninger i markedet. Vi havde behov for et få et økonomisk overblik generelt – hvordan var omsætningen og indtjeningen på de enkelte sagstyper, og hvordan fik vi bedre styr på omsætningsmål og budgetter. Vi takkede derfor ja tilbuddet om mentorsessionen” fortæller Lars Gorm Andersen.

Starten på en rejse

Starten på en rejse Mentorsessionen blev starten på en udviklingsrejse for det lille randrusianske firma. Efter præsentationen for panelet valgte de to indehavere at indgå et samarbejde med Kim Holst fra HowToWin, som var en af løverne i mentorpanelet.

Samarbejdet med Kim Holst begyndte med et ”sundhedstjek” af hele forretningen. I løbet af to meget intense dage blev alt i virksomheden undersøgt – lige fra nuværende position på markedet, kunder og konkurrenter, til udviklingspotentiale for medarbejdere og ledelsen. Sundhedstjekket blev startskuddet til en ny strategi og udviklingsplan for virksomheden.

Noget af det første på den strategiske dagsorden var at få et større overblik over økonomien, sagernes lønsomhed og medarbejdernes præstationer. Kim udfordrede derfor det daværende økonomisystem, hvilket resulterede i et nyt webbaseret økonomisystem med en tidssvarende time- og sagsstyring. Det nye system har flyttet mange af funktionerne fra en enkelt økonomimedarbejder til hver enkel medarbejder, og gav alle et meget bedre overblik over sagsstyring og økonomi.

Virksomheden har efterfølgende fået implementeret en bestyrelse med Kim som medlem, der hver måned afholder status og strategimøder.

Formalisering af processorer

”Kim har været med til at udvikle vores virksomhed på mange områder. Han har bl.a. bidraget til en mere professionel tilgang til vores forretning i form af at få struktureret og formaliseret nogle ting som eksempelvis medarbejderudvikling, brugen af netværk, salg og månedlige statusmøder” fortæller Lars.

Formaliseringen af salg gennem netværk og synliggørelse af virksomheden generelt er blandt de ting, der har haft stor indflydelse på virksomhedens udvikling. ”Vi har fået større fokus på salg, hvor vi førhen var meget usynlige. Kim har fået os til at indse, at netværk er det, der giver os allermest værdi salgsmæssigt. Det er den måde, vi skaffer de fleste kunder på. Han har givet os nogle værktøjer, til at strukturere indsatsen med, og så har han introduceret os til relevante personer i sit netværk” fortæller Lars.

Udover arbejdet med at netværke, har de to nuværende indehavere ligeledes arbejdet med synliggørelse af virksomheden gennem markedsføring på de sociale medier, nye centrale og synlige kontorlokaler, dekoration på firmabilerne og sponsoraftaler.

Fokus på ledelse fordobler virksomhedens størrelse

Fokus på ledelse er blevet prioritet højt i virksomheden, efter Kim kom ind i billedet. ”Før brugte vi som ledere 95% af tiden på at løse egne opgaver og meget lidt tid på ledelse. Nu bruger vi omkring 50% af tiden på ledelse, strategi og medarbejderudvikling, og har dermed fået et langt bedre overblik over, hvad der rører sig i virksomheden samt meget mere kontakt med alle medarbejderne. Det øgede fokus på ledelse har dannet grundlag for en helt naturlig udvikling for os: Vi er vokset til dobbelt størrelse, siden vi begyndte arbejdet med Kim,” forklarer Lars.

I dag ejes BC af Lars og Henrik Birch-Præst. Der er blevet ansat en økonomichef, Karsten Roslev. Både Henrik og Karsten er blevet en del af virksomhedens bestyrelse og har begge spillet en stor rolle i at få implementeret et en ny proces for medarbejderudvikling.

Investering i medarbejderne er en investering i fremtiden

Rekruttering af nye medarbejder er en af de områder i virksomheden, der har fået det største løft. En ny struktureret rekrutteringsproces har gjort det nemmere for virksomheden at finde de rigtige medarbejdere og bruge netop deres styrker til at udvikle virksomheden. Processen indeholder bl.a. annoncering, friske jobopslag og test af kandidater.

”Test af nye medarbejdere har været den største gevinst i forbindelse med formaliseringen af rekrutteringen. Gennem disse tests, har vi fået et kendskab til den enkelte medarbejders styrker, og hvordan vi kan dyrke disse, så de kan være med til at udvikle vores forretning fremadrettet”, forklarer Lars og fortsætter, ”vi bruger det også som et lederværktøj i forhold til motivation af den enkelte medarbejder. Kim har hjulpet os med at hjælpe medarbejderne til at præstere bedre”.

”Mere synlighed har gjort os attraktive for kandidater med mere erfaring. De seneste tre ansættelser er af kandidater, der har mere end fem års erfaring – det er en positiv udvikling” forklarer Lars. ”Vi er desuden begyndt at satse mere på praktikanter. Gennem deres praktikforløb lærer vi dem at kende, og hvis de er dygtige til deres arbejde, ansætter vi dem. På den måde kender de allerede til virksomheden inden de ansættes. Tre af vores nuværende medarbejdere er ansat efter endt praktikforløb” fortæller Lars.

En bestyrelse skal sikre den fortsatte udvikling

”Kim, Henrik, Karsten og jeg mødes fortsat en gang om måneden, hvor vi tager temperaturen på hele virksomheden – medarbejdersituationen, nyanskaffelse, gennemgang af økonomien og hvilke strategiske udfordringer vil skal have løst i den kommende tid. I kraft af de mange møder, vi holder, er vi i stand til at handle hurtigt på nye udfordringer,” fortæller Lars.

”Formålet med bestyrelsen møderne er primært at skabe overblik. Det er min opgave at gøre det lettere for de Lars og Henrik at navigere i de udfordringer, de står overfor, så de er bedre klædt på til at tage de vigtige beslutninger,” forklarer Kim og fortsætter, ”jeg kan godt lide at udfordre dem, deres normer og deres antagelser, så de bliver ved med at udvikle sig som mennesker og som ledere.”

”Vi har indset, at det ikke er nok at være dygtige landinspektører for at lede en virksomhed. Det er derfor godt at have en som Kim med på holdet, da han hele tiden udfordrer os med nye idéer og tiltag, der kan løfte vores forretning” forklarer Lars med et smil.