Seks grunde til at coaching kan øge produktiviteten blandt medarbejderne

”Coaching er ikke terapi. Det er produktudvikling, med dig som produktet. ” – Fast Company magazine.

Erhvervseksperter nævner ofte coaching som værende en effektiv måde til at få medarbejderne til at omfavne deres arbejde og maksimerer effektiviteten. Med coaching mener jeg ikke de motiverende sessioner, hvor en berømthed eller en stærk højttaler (som mig!) holder et oplæg, der sigter mod at forbedre solidaritet eller generel produktivitet. Det har helt sikkert deres plads, men det tæller kun som coaching i den mest generelle forstand.

Coaching er heller ikke det samme som en årlig evaluering, selvom en grad af coaching godt kan finde sted under evalueringen. Det er ikke mentoring, for det involverer normalt ikke en leder. Træning er heller ikke det samme som coaching, selvom det også er en vigtig faktor i at øge effektiviteten. Ægte coaching involverer en-til-en, uformel samtale mellem en leder og hans eller hendes medarbejder. Her diskuterer parter, hvad medarbejderen skal gøre, lære eller blive til for at øge sin præstation. Coaching er sjældent en engangsting eller en årlig begivenhed ligesom en evaluering. Lederen har ansvaret for at tjekke ind med hver medarbejder regelmæssigt for at se, om medlemmer af teamet har brug for mere opmærksomhed. Det sikrer, at det ikke kun er individet, der udvikler sig, men også teamet.

Her er nogle gode grunde til, at coaching kan hjælpe medarbejdere med at øge deres produktivitet:

  • Det viser interesse fra lederen. Om ikke andet viser coaching, at ledelsen bekymrer sig om medarbejderen, deres trivsel og deres evner. Nok handler det om at få dem til at præstere bedre på arbejdspladsen, men det kan også forbedre deres liv generelt, hvis det udføres korrekt. Advarsel: uden nogen form for følelsesmæssig investering fra lederen, ringer det hult.
  • Det håndterer følsomme spørgsmål et sikkert sted. Lederen og medarbejderen taler om tingene i et privat rum, hvor medarbejderen kan diskutere deres spørgsmål såvel som lederen. Ingen andre end de involverede ved, hvad der diskuteres. Det finder sted under en planlagt runde med samtaler, når alle lederens medarbejdere kaldes til individuel coaching, så det ikke ser ud til, at en enkelt medarbejder “kaldes til kontoret” for dårlig præstation, selvom det kan være tilfældet.
  • Coaching forbedrer motivation og arbejdsglæde, hvilket resulterer i medarbejderengagement og ejerskab af opgaver. Den bedste coaching inspirerer og øger tilliden, fordi det ikke kun angår, hvad medarbejderen gør forkert, men også hvad de gør rigtigt.
  • God coaching hjælper en medarbejder med at opdage og håndtere styrker og svagheder. Dette fører til forsøg på at maksimere styrker og forbedre svagheder, samtidig med at det overvinder forhindringer og udfordringer. Det sætter også mål eller benchmarks for medarbejderen at stræbe efter, og det lærer dem at blive ved med at løse opgaven, det hjælper dem med at forbedre deres tidsstyring og fremme deres problemløsningsevner.
  • Det giver et dybere perspektiv og personlig bevidsthed til medarbejderen fremadrettet.
  • Det hjælper medarbejderne med at forbedre deres kommunikationsevner, i det mindste mellem medarbejderen og lederen, og ideelt set mellem dem selv og andre teammedlemmer. Dette fremmer blandt andet mere effektive teams med stærkere bånd bygget på meningsfulde relationer.

Alle disse faktorer kan øge den personlige præstation, hvis medarbejderen tager dem til sig og lederen følger regelmæssigt op. Det sidste punkt er der, hvor coaching ofte mislykkes … hvis det overhovedet er forsøgt.

Hvorfor coaching?

Coaching på arbejdspladsen kan resultere i bedre træning; bedre integration af medarbejderen i teamet; medarbejderen køber sig ind i teamets og organisationens vision og mål; finde bedre måder at kommunikere på; og opnå et dybere perspektiv på sig selv og organisationen. Det skal forekomme mindst kvartalsvis for virkelig at fungere.

Har du brug for hjælp til at coache dine medarbejdere? Book et uforpligtende møde allerede i dag: https://calendly.com/howtowin/raadgivning