Senior Business Controller

HowToWin søger for en velrenommeret dansk finansiel forsikringskoncern til et spændende og udfordrende job i afdelingen Bank Analyse, der bl.a. er ansvarlig for en lang række centrale processer vedr. regnskabsrelateret rapportering, ledelses- og myndighedsrapportering samt kontroller på kreditområdet.

[prkwp_fimage]

Stilling:
Senior Business Controller

Publiceringsdato:
27-06-2016

Ansøgningsfrist:
Snarest muligt

Arbejdssted:

Website:

Kontaktperson:

  Virksomheden består af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber. Koncernen driver virksomhed indenfor skadesforsikring, bankvirksomhed samt liv og pensions-forsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som led i den primære driftsaktivitet.

  Der er stor efterspørgsel efter afdelingens kompetencer på kontrolområdet. Man vil blive en del af en afdeling, som foruden afdelingsdirektøren består af 6 engagerede medarbejdere, alle med en økonomisk/finansiel baggrund.

  Du skal arbejde med kvalitetssikring, kontrol og instrukser. Afdelingen Bank Analyse håndterer den kreditrelaterede rapportering, der udgår fra Kreditorganisationen og rapportering på tværs af bankens øvrige forretningsenheder. Afdelingen leverer således rapportering, analyser og beslutningsgrundlag til bestyrelse, direktion, økonomi, risiko, revision, marketing/salg samt alle bankens forretningsenheder.
  Derudover er en central opgave for afdelingen at medvirke til implementering og udvikling af nye systemer og modeller samt understøtte i forbindelse med kampagneaktivitet.

  Dine centrale arbejdsopgaver bliver bl.a. løbende kontroller på kreditområdet i samarbejde med Bankens risikoafdeling og kvalitetssikring af kreditrelateret rapportering ved måneds, kvartals og årsrapport.

  Du bliver ansvarlig for samling og kvalitetssikring af leverancer til bankens bestyrelse og til Intern revision og du skal koordinere processen for individuelle og gruppevise nedskrivninger.

  Du skal arbejde med den løbende videreudvikling af banken rapporteringsmæssige setup i samarbejde med dine kolleger og være ansvarlig for den løbende kontering og kontrol af interne omkostninger.

  Succeskriterier i jobbet er evnen til, i samarbejde med dine kollegaer, at fremstå som en værdiskabende samarbejdspartner for forretningen. Dette bevirker, at afdelingen via leverancer i altid høj kvalitet sikrer, at de interne kunder i banken konstant er foran.

  Der er tale om en stilling med betydeligt ansvar og med høj grad af selvstændighed. En stor del af arbejdstiden vil gå med kvalitetssikring af processer og leverancer samt kommunikation af komplekse problemstillinger med en bred gruppe af interessenter.

  Det forventes, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for revision, regnskab eller økonomistyring f.eks. Cand.Merc. (Aud)/ HD eller lignende. Endvidere forventes det, at du har relevant erfaring med controlling fra en lignende stilling, revisionsarbejde i bank eller anden finansiel virksomhed.

  Uagtet uddannelsesmæssig baggrund er det vigtigste, at du besidder evnen til at forstå regnskabsmæssige sammenhænge og samspillet med drivers i forretningen.  Dette gælder både på aggregeret niveau og ned i detaljen.

  Som person er du kvalitetsbevidst, struktureret og engageret. Du forstår vigtigheden af et velfungerende kontrolmiljø og bliver motiveret af at arbejde med kvalitetssikring og skabe struktur og klarhed over komplicerede data og sammenhænge.
  Du arbejder analytisk, systematisk og procesorienteret.

  Endvidere forstår du vigtigheden af, at dine leverancer altid er af høj kvalitet. Du trives med at arbejde i en til tider turbulent hverdag, hvor der er mange interessenter, der har brug for inputs. Alt dette kombinerer du med et godt humør, energi og en udpræget samarbejdsorientering.

  Du bliver en del af en spændende afdeling centralt i bankens organisation, og du får stor indsigt i bankens drift og ledelse. Afdelingen har et højt engagement og et udviklende fagligt miljø kombineret med stort fokus på at sikre den bedst mulige kundeoplevelse for vores mange interne kunder og samarbejdspartnere.

  Du bliver samtidig del af en samlet koncern med Bank, Forsikring, Pension og Leasing, og får adgang til attraktive personalefordele mv.

   

  Hvis du vil være en del af denne spændende koncern, bedes du sende dit CV via vores hjemmeside www.howtowin.dk/jobportal/ eller til chefkonsulent Connie Jørgensen på cj@howtowin.dk.

  Du er også meget velkommen til at ringe til chefkonsulent Connie Jørgensen på 23 99 40 61, hvis du har spørgsmål til jobbet.