Vi giver jobgaranti på mange outplacementforløb

Opsigelser er en uundgåelig del af enhver virksomheds udvikling

Samtidig er det en alvorlig sag for virksomheden

og for de ledere og medarbejdere, der berøres.