Trivsel blandt medarbejdere sikrer en blomstrende virksomhed

Ligesom finansiel revision er rapportering af medarbejdertrivsel eller NPS score fra kunder, blevet et krav for bestyrelser og institutionelle investorer, i løbet af de sidste to årtier.

Mens medarbejdertrivsel har været stigende i de sidste 10 år, viser en undersøgelse fra Finans, at kun 37% af de danske lønmodtagere trives i deres arbejde i skrivende stund. Medarbejdere, der trives, skaber langt flere tilfredse kunder.

Imidlertid opdagede Gallup for nylig, at medarbejdere der ikke trives i deres liv, er meget mere sårbare og tilføjer risici for din organisation. Disse risici inkluderer blandt andet:

  • 61% større sandsynlighed for udbrændthed ofte eller altid
  • 48% større sandsynlighed for daglig stress
  • 66% større sandsynlighed for daglig bekymring

Medarbejdere, der trives, har 53% færre fraværsdage på grund af sundhedsmæssige problemer. Medarbejdere, der kæmper en daglig kamp, har en væsentligt højere sygdomsfravær på grund af blandt andet diagnoser på depression og angst. Dette udmønter sig i store forskelle i produktivitet.

Rapportering af medarbejderes mentale sundhed og trivsel bliver snart et krav for alle organisationer.

Hvor mange medarbejdere i din virksomhed lider, kæmper eller trives?

Hvis du vil kende dine medarbejderes velbefindende, er dette todelte spørgsmål kaldet the Best Possible Life Scale, det bedste spørgsmål, Gallup Analytics nogensinde har fundet på at måle i Gallup Net Thriving*, fordi det omfatter alle aspekter af en persons velbefindende:

Forestil dig en stige med trin nummereret fra 0 i bunden til 10 øverst. Toppen af ​​stigen repræsenterer det bedst mulige liv for dig, og bunden af ​​stigen repræsenterer det værst mulige liv for dig.

Spørgsmål 1: På hvilket trin på stigen vil du sige, at du personligt føler, at du står på lige nu? (0-10)

Spørgsmål 2: På hvilket trin tror du, du vil stå på omkring fem år fra nu? (0-10)

Individuelle medarbejdere, der scorer højt på begge dele af skalaen – altså deres nuværende liv og deres forventede velvære i de næste fem år – trives. Din organisation har behov for at vide, hvordan dine medarbejdere samlet set svarer på disse spørgsmål, for effektivt at kunne imødekomme det nye krav om at støtte det hele menneske. Ligesom aktiekurs er en indikator for nuværende og fremtidig indtjening, vurderer Gallup Net Thriving den nuværende og fremtidige modstandsdygtighed for din arbejdsstyrke.

Selv før COVID-19 var arbejde og privatliv blandet sammen. Hjemmearbejde og flextid var en stigende tendens. Og da mange medarbejdere blev beordret til at arbejde hjemmefra for at flade coronavirus-kurven, blev arbejde og privatliv fuldstændig blandet sammen for de fleste medarbejdere.

Selv med en vaccine og økonomisk genopretning vil arbejde og privatliv aldrig blive adskilt som tidligere.

Hvordan definerer Gallup “trivsel”?

Gallup bruger the Best Possible Life Scale som den globale standard til at måle Gallup Net Thriving i 160 lande.

Pakket ind i enhver persons svar på disse to enkle spørgsmål er næsten alle aspekter af deres liv – lige fra basale behov som mad og husly til personlig sikkerhed, et godt job, social status, penge og sundhed.

Lad os kalde de to parametre på den bedst mulige livsskala for “bedste liv i dag” og “bedste fremtidsliv”. De er begge vigtige, fordi den ene afslører din nuværende tilstand, som påvirker dine beslutninger lige nu, og den anden afslører dit håb for fremtiden. Selv mennesker i en negativ tilstand kan blive ved, hvis de har håb om, at det bliver bedre.

Gallup registrerede trivsel i 2020 under begyndelsen af ​​COVID-19-pandemien, hvor procentdelen af ​​mennesker, der vurderede deres liv højt på bedste liv i dag, faldt med en historisk hastighed. Samtidig steg procentdelen af mennesker, der vurderede, at det bedste fremtidsliv en smule. Folk troede, at der var en vej ud krisen. Baseret på nuværende skøn er det bedste liv i dag langsomt på vej tilbage.

Gallup har analyseret, hvordan det bedste liv i dag og det bedste fremtidsliv forudsiger lykke, sundhed og negative resultater som stress, depression og udbrændthed. Information fra det bedste liv i dag og det bedste fremtidsliv giver os i til sammen en indikator for, om individer lider, kæmper eller trives – et indeks for en kulturs modstandsdygtighed.

Kategorierne ”rives”, ”kæmper” og ”lider” er baseret på analyser fra over en million respondenter i 160 lande:

  • Trives: Disse respondenter har et positivt syn på deres nuværende livssituation (7 eller højere på the Best Possible Life Scale) og har et positivt syn på de næste fem år (8 eller højere på the Best Possible Life Scale). De rapporterer betydeligt færre sundhedsproblemer og mindre bekymring, stress, sorg, depression og vrede. De rapporterer mere håb, lykke, energi, interesse og respekt. På tværs af lande varierer procentdelen af ​​blomstrende medarbejdere fra 8% til 87%.
  • Kæmper: Disse respondenter kæmper i deres nuværende livssituation og har usikre eller negative syn på deres fremtid. De rapporterer mere daglig stress og bekymrer sig mere om penge, end blomstrende respondenter gør. På tværs af lande varierer procentdelen af ​​kæmpende medarbejdere fra 12% til 77%.
  • Lider: Disse respondenter rapporterer, at deres liv er elendigt (4 og under på the Best Possible Life Scale) og har et negativt syn på de næste fem år (4 og under på the Best Possible Life Scale). De er mere tilbøjelige til at rapportere, at de mangler det grundlæggende i mad og husly og mere tilbøjelige til at have fysiske smerter og meget stress, bekymring, sorg og vrede. De har mindre adgang til sundhedsforsikring og pleje og mere end det dobbelte af sygdomsbyrden sammenlignet med blomstrende respondenter. På tværs af lande varierer andelen af ​​lidende medarbejdere fra 0% til 35%.

Hvordan arbejdsgivere kan forbedre trivslen blandt medarbejdere

Det første skridt i at forbedre trivslen er at engagere dine medarbejdere. Engagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at involvere sig i dine organisations trivselsinitiativer. Ledere, der engagerer deres medarbejdere, skaber tillid – hvilket gør dem åbne over for trivselsindsatser, der påvirker hele personen samt udfordringer i forbindelse med ”lider”, ”kæmper” og ”trives” kategorierne.

Arbejde bør være en stabiliserende faktor i folks liv. Dette gælder især i psykologisk brutale tider, som dem verden oplevede i 2020-2021. Og arbejdsgivere spiller en central rolle i at forme hele mennesket. Arbejdsgivere kan rette hver enkelt persons styrker mod, hvad Gallup opdagede, er de fem væsentlige elementer i trivsel: Karriere, social, økonomisk, fysisk og fællesskab.

*The Best Possible Life Scale stammer fra den banebrydende samfundsforsker Dr. Hadley Cantril, som beskriver skalaen i sin bog fra 1965 The Pattern of Human Concerns. George Gallup inkluderede emnet i sit klassiske bind fra 1977 Menneskelige behov og tilfredshed: En global undersøgelse, der er blevet sporet i Gallups verdensmåling siden 2005 i mere end 160 lande, der repræsenterer 98% af verdens befolkning.

HowToWin er trivselsspecialister og har værktøjer, der understøtter overnævnte artikel.

Book en samtale allerede i dag, så vi kan få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe trivsel blandt dine medarbejdere: https://calendly.com/howtowin/raadgivning