Assessment - Personvurderinger: København, Århus, Odense og Aalborg m.v.

Har I styr på styrker og udfordringer?
Assessment – personvurderinger – er med til at sikre kvaliteten, både når I udvikler ledere og medarbejdere – og når I rekrutterer.

Assessment
I forbindelse med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere kan virksomheden vælge at igangsætte et forløb med assessment/personvurderinger, der hurtigt og effektivt afdækker deltagerens styrker, potentialer, udviklingsområder og begrænsninger i forhold til en given jobfunktion.

I en tæt dialog med vores kunder foretager HowToWin en struktureret afdækning af de vigtigste kompetencer. Forløbet er typisk bygget op omkring et grundigt interview, baseret på relevante testresultater som personligheds- og færdighedstest samt eksekverings- og simuleringsopgaver. I forløbet kan også indgå feedback fra andre, eksempelvis via referencer eller struktureret 360° feedback.
HowToWin lægger stor vægt på, at deltagerne får en grundig og brugbar feedback på forløbet.


4 grundpiller i HowToWin-assessment

Vi er certificerede brugere af assessment-værktøjer fra anerkendte testudbydere, der lever op til de højeste kvalitetskrav på markedet.
Vi leverer en høj faglig kvalitet. Alle konsulenter har mange års erfaring med assessment-opgaver samt relevant akademisk baggrund.
Vi tager udgangspunkt i kundens situation, værdier og behov og sammensætter et forløb, der fokuserer på de vigtigste kompetencer i forhold til stillingen.
Vi udviser respekt over for kandidaten og gennemfører en transparent og åben proces, hvor der lægges stor vægt på at give kandidaterne en brugbar feedback – uanset udfald af vurderingen.

Kontakt os på telefon 70 60 50 22

eller skriv dit navn og nummer her, så kontakter vi dig