Rekruttering til bestyrelser: København, Århus, Odense og Aalborg m.v.

Rekruttering af bestyrelser tager udgangspunkt i en indledende analyse af virksomhed og ledelse:

  • Den nuværende ledergruppes kompetencer?
  • Hvor skal bestyrelsen især supplere?
  • Hvordan fungerer og arbejder bestyrelsen i dag?
  • Hvad er forventningerne til bestyrelsens funktion fremover?
  • Hvordan kan samspillet imellem bestyrelse og ledelse blive endnu tættere?


Baseret på vurderingen af kompetencebehovet og bestyrelsens fremtidige funktion, tegner vi profilen af den eller de personer, som virksomhedens bestyrelse kan suppleres med.

I relation til sammensætning af bestyrelser trækker vi på vores mangeårige erfaring inden for rekruttering af specialister og ledere samt vurdering af high performance teams. Den bagvedliggende metode er grundlæggende den samme og anvendes her til at afdække virksomhedens behov på bestyrelsesniveau. I forbindelse med vores Search & Selection-aktiviteter har vi opbygget et stærkt netværk af potentielle bestyrelseskandidater.

Samarbejdsform

Et succesfuldt samarbejde tager ofte udgangspunkt i, at forventningerne til roller, indsats og honorar er afstemt på forhånd imellem virksomhedens ledelse, bestyrelse og ejerkreds. Hos HowToWin kan vi bidrage med vores erfaring omkring nogle af de vigtigste spørgsmål i den forbindelse: Hvilke forskellige modeller for samarbejde kan anbefales? Hvad er det rette niveau for honorering?

Hos HowToWin har vi fokus på sammensætning og rekruttering af medlemmer til udviklingsorienterede bestyrelser. Vi har især gjort det til vores speciale at rådgive mindre- og mellemstore vækstvirksomheder, da vi har en stor indsigt i de strategiske udfordringer, som netop disse virksomheder står overfor.

 

Afdelinger, hvor vi tilbyder bestyrelsesrekruttering / rekruttering af  bestyrelse/bestyrelsesmedlemmer:

 

København, Nordsjælland, Roskilde, Århus, Odense, Aalborg, Randers, Viborg, Holstebro, Esbjerg, Brande, Sønderjylland, Middelfart, Bornholm

Direktør Kim Holst har bestyrelsesuddannelsen fra CBS og sidder i flere bestyrelser og Advisory Boards. Han er medudvikler og underviser på Bestyrelsesuddannelse – mod professionalisering og værdibaseret vækst udbudt af Erhverv Randers

Kunne du tænke dig en bestyrelse der bidrager til virksomhedens udvikling?

Vi har viden og erfaring når det kommer til at rekruttere medlemmer til en bestyrelse, og klæde dem på til at styrke virksomhedens udvikling.

Lad os aftale et møde