Gruppebaserede workshops

Intern workshop

Har jeres virksomhed brug for at foretage afskedigelse af flere medarbejdere på samme tid, kan vores tilbud om afholdelse af workshop være en social ansvarlig og rationel måde at hjælpe jeres medarbejdere videre. Som opstart på opsigelsesprocessen kan HowToWin tilbyde at facilitere afholdelse af workshops, hvor udgangspunktet er transitionsprocessen, og der arbejdes bl.a. med de mentale reaktionsmønstre hos den enkelte under opsigelsesprocessen. Forudsætningen for afholdelse af workshops er, at minimum 8 medarbejdere deltager.

Vi tilrettelægger workshop-forløbet i tæt samarbejde med virksomheden og et typisk forløb består af 4 halve workshopdage fordelt over en måned. Fokus kan være på deltagernes kvalifikationer, vejledning i brug af jobsøgningsredskaber, afdækning af netværk, jobsamtale, vejledning om det aktuelle arbejdsmarked etc. Den enkelte workshop veksler mellem individuelle og gruppeopgaver

Vi kan både tilbyde at afholde workshops i virksomheden, ligesom vi også kan tilbyde at afholde dem hos HowToWin.

Eksempler på HowToWins gruppebaserede workshops

Antal måneder Basis 2 3 4 4 4
Workshop indhold
Opstartsmøde 1 1 1 1 1 1
Antal halv-/heldagsmøder 2 2 2 3 3 3
Antal individuelle møder 1 2 2 3 3 3
Netværksmøder  1 2 3 3

Ovennævnte workshops kan tilrettelægges og tilpasses efter behov med eksempelvis netværksmøder og individuel rådgivning:

A. Netværksmøder
Et antal netværksmøder af en halv dags varighed, som afholdes med ca. 2 ugers mellemrum og har til formål:

  • at motivere og tilsikre et højt aktivitetsniveau
  • at udvikle deltagernes færdigheder i jobsøgning yderlige
  • at erfaringsudveksle med de andre deltager på holdet

B. Individuelle møder
Mulighed for individuel opfølgning og sparring omkring den enkeltes jobsøgning

Pris for klippekort med 5 individuelle rådgivningsmøder i forbindelse med et af ovennævnte jobsøgningsprogrammer:

Intern workshop kombineret med individuelle samtaler

Ofte vil en kombination af intern workshop kombineret med individuelle samtaler for deltagerne give et bedre resultat – Især medarbejdere med lang anciennitet, specialiseret jobområde eller jobområde med begrænset antal jobs, kan have behov for personlig sparring.

Alle deltagere får adgang til at benytte HowToWins outplacement materiale, og den eller de konsulenter der varetager forløbet, kan løbende følge med i den enkelte deltageres udvikling samt afdække, hvor det er vigtigt, at der bidrages med individuel coaching. Antallet af individuelle samtaler aftales på forhånd.

Cafemøder

Efter aftale kan HowToWin tilbyde at planlægge og afholde cafemøder, hvor kunden bestemmer temaet for mødet

Cafemøderne kan fx være et møde for gæster ude fra eller interne drøftelser af konkrete emner, hvor der er brug for et oplæg. Cafemøderne er hensigtsmæssige for en større gruppe.

Cafemøde aftales og indeholder forberedelse, facilitering og mødeledelse af op til 3 timers varighed. Eventuelle eksterne indlægsholdere eller andet materiale kan indgå.

HowToWins tillægsydelser:

Den svære samtale
HowToWin tilbyder at klæde ledere og tillidsfolk på til at håndtere den svære samtale. Der undervises i små grupper eller individuelt, og der undervises i redskaber, som kan anvendes til at tilsikre, at bl.a. afskedigelser sker på en værdig og professionel måde.
Der tilbydes et enkelt møde, som varer ca. 2 timer eller der tilbydes et heldagskursus med træningssession, testpersoner og plenumdrøftelser

Psykolog
HowToWin kan tilbyde at stille en psykolog til rådighed – både som en hjælp i den første fase af en opsigelse og løbende gennem opsigelsesprocessen.
Prisen baseres på forløbets omfang og aftales inden opstart

Tests
Vi har erfaret, at især medarbejdere med lang anciennitet har stor hjælp af personlighedstest, og vi tilbyder at kombinere workshops, individuelle samtaler og tests. Valg af test afhænger af medarbejderens behov.

Ydelsen tilkøbes og pris aftales.

Projektledelse
Ved større opsigelsesrunder tilbyder erfarne projektledere fra HowToWin at lede og tilrettelægge processen.
Prisen vil afhænge at forløbets indhold og varighed.

Interesseret i gruppebaserede workshops?

Vi har afdelinger, hvor vi tilbyder Outplacement i:

København, Nordsjælland, Roskilde, Århus, Odense, Aalborg, Randers, Viborg, Holstebro, Esbjerg, Brande, Sønderjylland, Middelfart, Bornholm