Dit team kan blive bedre med teamudvikling! Teamudvikling København, Århus, Odense og Aalborg m.v.

THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM™ er et spørgeskema-baseret læringskoncept,  som på den mest imødekommende, kompetente og effektive måde hjælper  organisationer med at bygge velfungerende og effektive teams. Værktøjet hjælper,  understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det  klarlægger samarbejdet i teamet. Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers  præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende  team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.

Teamwork er den mest uudnyttede konkurrencefordel!

Udvikling af teams:

For at opnå denne fordel skal teamet:

 • Vise tillid til hinanden
 • Engagere sig i konflikter om holdninger
 • Committe sig til beslutninger
 • Holde hinanden ansvarlige
 • Fokusere på at opnå fælles resultater
Der er mange årsager til at teams fejler.
Der er én afprøvet metode til at de lykkes!
Patrick Lencioni

Teamudvikling: Hvad kan dette program?

Værktøjet hjælper teams til at forstå, hvordan de scorer  på de centrale elementer i Five Behaviors-modellen:  tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater.

Hvert teammedlem vil også forstå sin egen og  teammedlemmernes adfærdsstil baseret på DiSC®-  modellen: D: Dominans, i: Indflydelse, S: Stabilitet og C:  Competencesøgende adfærd, samt forstå hvordan deres
adfærdsstile bidrager til teamets overordnede succes.

Et produktivt og velfungerende team

 • Træffer bedre og hurtigere beslutninger
 • Trækker på alle medlemmernes færdigheder og holdninger
 • Spilder ikke tid og energi på politik, uklarheder og destruktive konflikter
 • Skaber konkurrencemæssige fordele
 • Har det sjovere!

Programmet indeholder:

 • Facilitatorvejledning med syv moduler
 • PowerPoint® med over 40 minutters integreret video
 • Handouts til deltagerne med øvelser og aktiviteter
 • Podcasts, online ressourcer og forskningsrapport
 • Individualiserede profiler
 • Forklarende teamrapporter
 • Supportvideoer med Patrick Lencioni inspirerer dig i arbejdet med modellen

DiSC

Hvordan står det til med samarbejdet i dit team?

Det sidste års tid med nedlukning, fjernarbejde og mange nye folk har sat sine tydelige spor i de fleste organisationer og kan have forvoldt store udfordringer for samarbejdet. Så hvordan står det egentligt til i dit team?

Ta’ temperaturen på teamet med HowToWins halvdags workshop, hvor vi kigger på teamets adfærd, og styrker og skaber et high performende team.

Sammen finder vi frem til jeres personprofiler og kigger på, hvordan I kan bruge den viden til at spille hinanden bedre og dermed styrke samarbejdet.

På workshoppen arbejder vi med følgende temaer:

 • Lære hinanden bedre at kende med fokus på, hvad I hver især kan
 • At forstå, hvorfor andre gør som de gør
 • Hvordan kan vi bruge denne viden til at styrke samarbejdet?
 • Øge effektiviteten og produktivitet i teamet

Gør en forskel for samarbejdet i dit team på kun 4 timer.

Hvad består workshoppen af:

 • 4 timers workshop
 • DiSC profiler for de enkelte deltagere
 • DiSC profil, som klarlægger styrker og fokusområder for samarbejdet i teamet
 • Øvelser

Det er vores erfaring at denne workshop resulterer i bedre samspil, giver gladere medarbejdere, som giver gladere kunder, som giver bedre økonomi og bedre platform for den kultur du ønsker i teamet.

Vil du have mere information om workshoppen – og om dine muligheder og udbyttet med personprofiler generelt?
Så book et møde allerede i dag – klik her

Kontakt os idag for at komme igang med teamudvikling

Teamudvikling: Få udbyttet af velfungerende teams – påbegynd programmet og se resultaterne af udvikling af teams i praksis.