Strategikonsulent | Strategirådgivning

Velbegavede vinder-strategier, der skaber forandring

Strategikonsulent/Strategirådgivning København, Århus og  Odense m.v.

 

Strategirådgivning| Strategikonsulent: Vi hjælper ledelsen med at adressere komplekse problemstillinger, udvikler handlingsorienterede forretningsstrategier og skaber og fastholder derigennem ekstraordinære resultater.

Fra strategirådgivning til handling med en professionel strategikonsulent

En overbevisende strategi omsætter planer og innovative ideer til adfærd og klare prioriteringer i dagligdagen; både i forhold til ledelse, medarbejdere, interessenter og samarbejdspartnere. Strategirådgivning skal være konkret, realiserbar, overbevisende, visionær og vise den ønskede retning. Det er den opgave, man bl.a. har som strategikonsulent.

”En effektiv strategiproces handler ikke om at producere et 100-siders word-dokument, supporteret af 40 tætskrevne slides blot for at tilfredsstille bestyrelsen. En velbegavet strategi fastsætter derimod virksomhedens ambition, retning og skaber afsæt for, at medarbejderne kan fokusere deres indsats.”
Kim Holst, direktør i How To Win

Sådan gør HowToWin

  • Vi skræddersyer en strategiproces, der fungerer som en realiserbar rejseguide. Gennem brugen af en bred vifte af redskaber og målkriterier skaber vores strategikonsulent grundlag for, at strategien omsættes til handling og resultater.
  • Vi tilpasser brugen af strategiværktøjer, så de er praktisk anvendelige og forståelige for alle involverede.
  • Vi etablerer understøttende strukturer og processer, der sikrer, at virksomheden har den fornødne organisatoriske kapacitet til reelt at gennemføre udviklingen.
  • Vi kapacitetsopbygger vores kunder, så de på egen hånd kan gennemføre den langsigtede transformation.
  • Performance management sikrer sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og mål på tværs af organisationen. Strategien brydes ned i personlige målsætninger og eksekverbare aktiviteter, som medarbejderne kan agere på.
  • Processerne gennemføres altid i en tæt dialog med den adm. direktør og lederteamet i virksomheden.

Vækstmuligheder med strategikonsulent

Vi hjælper din virksomhed med at udfolde sit fulde potentiale ved:

  • At identificere og prioritere vækstmuligheder
  • At udvikle strategisk fleksibilitet i forbindelse med nye vækstplaner
  • At udarbejde en realistisk og praktisk plan til at skabe vækst

Specialister i udarbejdelse og implementering af strategiplaner

Er du tilfreds med din top- og bundlinje? Er der mere at hente? Ring eller mail for et uforpligtende tilbud eller udfyld formularen, så kontakter vi dig

Derfor HowToWin

Vi har mange års erfaring i at være strategikonsulent/rådgiver, katalysator og sparringspartner for virksomheder med behov for en overordnet strategi. Endvidere hjælper vi med at nedbryde strategien til praksis = den vanskeligste del af strategiarbejdet. Lad HowToWin blive din næste strategirådgiver og få resultater!

 

Afdelinger, hvor vi tilbyder strategirådgivning/strategi konsulent ifm. vinder-strategi:

København, Nordsjælland, Roskilde, Århus, Odense, Aalborg, Randers, Viborg, Holstebro, Esbjerg, Brande, Sønderjylland, Middelfart, Bornholm

Vores kunders mening

ankerandersen
Vi hos Anker Andersen A/S har med stort udbytte benyttet Kim Holst fra HowToWin til at facilitere vores igangværende strategiproces. Anker Andersen A/S er en udviklingsorienteret virksomhed med mange år på bagen, og det var tid til at lave en fornyet udvikling med direktør Anders Topp Daugaard ved rorpinden. Vi har derfor opbygget en ny spændende ledergruppe og samtidig med en betragtelig ordreportefølje, var det tid til at kalibrere en ny fælles retning for virksomhedens fremtidige rejse. Med en solid faglig værktøjskasse, et stort deltagerengagement og spændende gruppearbejder - alt sammen krydret med Kims personlige erfaring som direktør - fik vi etableret et klart ”roadmap” for fremtidige strategiske indsatsområder, og hvilke håndtag vi skal dreje på, for at vi når i mål. Anker Andersen A/S er nu klar til at skalere virksomheden med en ledergruppe, der trækker i samme retning. Tak for godt samarbejde Kim!
Anders Topp DaugaardDirektør, Anker Andersen A/S
kb_logo_textX2_da
How2Win og Kim Holst har gennem 3 heldags workshops hjulpet ledergruppen for IT-området på Det Kgl. Bibliotek med at gå fra at være en gruppe af ledere til en ledergruppe. Vi er kommet tættere på hinanden både personligt og fagligt ift. ledergruppens samlede styrker.

Vi har arbejdet med vores lokale organisations mission, vision, leveregler og kundeløfter samt analyseret på organisationskulturen i de 5 sektioner i den fusionerede organisation.

Arbejdet har resulteret i en klar fælles retning og et klart fælles mål baseret på fælles værdier. Der er udarbejdet konkrete indsatsområder og handlingsplaner, som gør det fortsatte arbejde i organisationen meget nemmere.

Igennem processen har Kim Holst hjulpet os, styret dialogen, puffet til os når det var nødvendigt, leget med os, provokeret os og sikret at processen samlet set gav konkrete og brugbare resultater og værktøjer, som vi som ledergruppe, kan bruge i det videre arbejde på vores fælles rejse.

BJarne AndersenVicedirektør, Det Kongelige Bibliotek
Jeg afleverede vores strategiplan i august måned til topledelse og bestyrelsen, og den synes jeg lige du skulle se. For den havde I en stor aktie i, i opstarten i Aalborg. Nu starter implementeringen og det bliver spændende. Tak for al din hjælp og sparring.
Per Alan JensenCOO, Danpo
HowtoWin har hjulet AKV med at gennemføre en strategi proces. HowtoWin har deltaget på alle niveauer på virksomheden, helt fra medarbejder til bestyrelsesarbejdet.

Igennem arbejdet har HowtoWin sikret at strategiarbejdet har haft en høj kvalitet og er med til at sikre virksomheden fremover – der er fremkommet en plan som kan eksekveres og som skaber værdi for ejerne på både kort og lang bane. HowtoWin har fungeret som facilitator og formået at bringe alle de kompetencer der har været til rådighed i spil, hvilket har givet et resultat som er bedre end hvad AKV kunne opnå alene.

Derfor kan AKV anbefale et forløb hvor HowtoWin er med til at løfte niveauet for de strategiske processer.

Ronnie NielsenCEO, 
AKV Langholt AmbA