Træning Af Bestyrelsesmedlemmer København, Århus, Odense og Aalborg m. v.

I vores optik har bestyrelsen 5 hovedområder, som vigtigste succeskriterie:

  • Tilsikre et optimalt langsigtet afkast til ejerne
  • Sætte den strategiske retning i samarbejde med direktion
  • Tilsikre, at de rigtige kandidater er i topledelsen CEO, CFO, COO etc.
  • Tilsikre kapitalgrundlaget for en on-going business de næste 12 mdr.
  • Have en fokuseret risikostyring på alle aspekter af virksomheden

Især når der er tale om en virksomhed med komplicerede processer, har virksomheder behov for indspark fra en analytiker, der har overblik og erfaring til at vide, hvornår og i hvilken rækkefølge der skal handles.

 

Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer:

 

HowToWin arbejder med træning af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelser, rekruttering af profiler til bestyrelsen, der fx skal matche den eksisterende gruppe samt evaluering af bestyrelsesarbejde.

Direktør Kim Holst har bestyrelsesuddannelsen fra CBS og sidder i flere bestyrelser og Advisory Boards. Han er medudvikler og underviser på Bestyrelsesuddannelse – mod professionalisering og værdibaseret vækst udbudt af Erhverv Randers

kunne du tænke dig en bestyrelse, der bidrager til virksomhedens udvikling?

Vi har viden og erfaring, når det kommer til træning af bestyrelsesmedlemmer, rekruttering af medlemmer til en bestyrelse, samt til at klæde dem på til at styrke virksomhedens udvikling.

Lad os kontakte dig!