Tværkulturel forståelse - Analyse af virksomhedskultur / Organisationskultur: København, Århus, Odense og Aalborg m.v.

- der optimerer din performance

Er din virksomhedskultur optimeret til at performe på højeste niveau?

  • Er du klædt på til at møde forskellige kulturer i dit daglige virke, hvor du er i kontakt med forskellige nationaliteter?
  • Er der forvirring eller misforståelse i mødet?
  • Opstår der konflikter når ledere, medarbejdere eller teams skal samarbejde?
  • Er du gearet til de møder, du har med andre kulturer, når du rejser arbejdsrelateret på tværs af grænser på det globale marked?
  • Kan dine tværkulturelle kompetencer blive højere?
  • Har de lokale, i det land som I har outsourcet jeres virksomhed til, svært ved at forstå dansk arbejdskultur?

– Problemstillingerne er komplekse, hvorfor løsningerne skal være enkle.

Som kulturfacilitator, vil HowToWin guide dig til den kultur, der kan give jer den bedste performance.

Brug viden om virksomhedskultur som en betydningsfuld nøgle til at øge din konkurrenceevne

Hjælp din organisation til at forvandle sine interkulturelle og organisatoriske udfordringer til forretningsmæssige succeshistorier. HowToWin hjælper organisationer med at udvikle multikulturelle talentmanagementstrategier samt med at navigere fra lokal tilstedeværelse til høj multikulturel og global effektivitet.

Hvordan kan vi skabe værdi og bygge ROI for dig?

Som jeres partner underviser vi jeres ledere, HR, medarbejdere og teams (både danske og udlændinge), i at optimere deres tværkulturelle forståelse, kommunikation og ledelse i organisationen. Vi giver jer værktøjer, som vil virke som ringe i vandet.

Stor erfaring

Vi har stor erfaring med kompetenceudvikling af både ledelsen, HR samt medarbejdere. Vi konsulterer både små og store virksomheder, nationalt og internationalt – nøje tilpasset behov og ønsker. Det er vores erfaring at fokus på tværkulturel forståelse har stor indflydelse på din virksomheds innovative evner og konkurrencedygtighed med deraf følgende effekt på virksomhedens bundlinje. Som tværkulturelle konsulenter medvirker vi til at udvikle og understøtte jeres organisation til at bruge de kulturelle forskelle som styrkesider og konkurrencefordele – både lokalt og i en global verden.

Hvordan gør vi det?

Analyse af virksomhedskultur/organisationskultur

Vi underviser både ledelsen, HR og medarbejdere samt laver kulturanalyse i jeres organisation. Alt efter behov arbejder vi ved hjælp af foredrag, undervisning og ved at lave undersøgelser, der skræddersyer løsninger til netop jeres organisation samt følger op.

Typisk starter vi med en afklaringsfase, Fase 1, hvor vi tager en drøftelse med ledelsen og HR om jeres tværkulturelle behov. Vi giver en briefing om de områder, som vi arbejder med, for at optimere virksomhedens tværkulturelle forståelse og de forskellige niveauer, man kan arbejde med.

I Fase 2 laver vi en kulturanalyse for at finde ud af, hvad der står på spil i lige præcis jeres virksomhed/organisation.

Fase 3 er læringsfasen, hvor vi underviser jeres ledere og medarbejdere (både danske og udlændinge) i at optimere deres tværkulturelle forståelse, kommunikation og ledelse i organisationen. Vi bliver jeres lærings- og sparringspartner i etableringen og viderebearbejdningen af ønskede læringsprocesser, som gennem ny viden vil udvirke en adfærdsændring både fagligt og personligt for såvel ledelse som medarbejdere.

Fase 4 er opfølgningsfasen, hvor vi, alt efter behov, hjælper med jeres udfordringer, giver sparring samt forebygger gennem optimering af en kultur, der styrker trivsel og bakker op om virksomhedens vigtige strategier. Skypemøder indgår gerne som et naturligt redskab, når vi arbejder internationalt for herigennem at mindske tid og rejseomkostninger. Vi lægger vægt på at fremdyrke en kultur, der skaber resultater.

Vi fortager kulturanalyse

Kulturanalyse handler om at interviewe et antal af dine ledere og medarbejdere for at finde ud af hvilke forhold og aspekter, I skal være opmærksomme på, I netop jeres organisation. Derefter arbejder vi sammen med jer for at finde løsninger, der vil optimere de interkulturelle udfordringer, der måtte findes i organisationen.

Hvorfor vælge HowToWin?

Vi tilbyder en integreret tilgang af kultur på 3 niveauer:

  • National
  • Organisatorisk
  • Individuel

Vi arbejder med anerkendt forskning inden for området og holder os løbende opdaterede.

Vi øger global effektivitet og skaber kulturel kompetence til jeres ledelse og medarbejdere indbyrdes.

Læring i tværkulturel forståelse

Det handler ikke nødvendigvis om manglende evne til at overskue de interkulturelle aspekter i mødet med andre kulturer, men snarere om at øge sin nuværende forståelse og rummelighed. 
Det gode samarbejde gør kulturmødet spændende, giver nye muligheder og øger den fælles energi.

Alt i alt vil den erhvervede viden blive en betydningsfuld nøgle, for både ledelse og medarbejdere, til at åbne op for den fælles forståelse og retning, som er nødvendig for enhver virksomhed, der ønsker at øge sin konkurrenceevne.

Vores specialister er højtuddannede på området til at varetage opgaven for både små og store virksomheder/organisationer, hvad enten de er offentlig eller private.

HowToWin er certificeret i Geert Hofstedes Interkulturel Management og arbejder højt professionelt med Hofstedes kulturdimensioner som er forskningsbaseret med stadig ’on-going’ forskning i kultur over hele verden. Ligeledes er vi akkrediteret i Hofstedes Organisationskultur i Danmark.

Dette indebærer, at når vi arbejder med tværkulturel forståelse, ser vi på hele jeres organisationskultur som en samlet enhed, hvilket giver jer en holistisk tilgang til kultur i organisationen.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Vi strækker os langt for at nå dine mål.

Marie-Helene Labrosse Pedersen

Som forandringsagent og konsulent arbejder Marie-Helene Labrosse Pedersen med kultur og læring for at hjælpe organisationer med at tænke og handle anderledes. Hun er specialist i kulturforståelse på tværs af lande.

Hun arbejder med undervisning i kultur på forskellige niveauer samt udfører kulturanalyser i virksomheder, hvorved hun kommer i dybden med kulturens indvirkning og påvirkning i organisationen.

Hendes omfattende erfaring har rod i hendes multikulturelle opvækst, hendes mange ophold i forskellige lande samt hendes teoretiske viden inden for multikulturel forståelse og kommunikation.

Marie-Helene kommer oprindeligt fra de tropiske øer, Seychellerne og har boet i Denmark i 29 år, hvilket giver hende en dyb indsigt som både dansker og udlænding.

Er din kultur optimeret til at performe på højeste niveau?

Vi hjælper din organisation til at forvandle sine interkulturelle og organisatoriske udfordringer til forretningsmæssige succeshistorier