Virksomhedens kultur som eksekveringskraft

Udvikling af organisationskultur København, Århus, Aalborg og Odense m.v.

 

HowToWin har hjulpet en del virksomheder med at få dem til at genevaluere alt det de ved om den typiske forståelse af menneskeudvikling i organisationslivet.

 

Hvad nu, hvis din virksomheder så muligheden for at komme i verdensklasse som afhængig af resultatet af de ansattes personlige udvikling og væksten af deres evner? Hvad nu, hvis din virksomhed gjorde alt i dens magt for at skabe forudsætninger for at individer kan overkomme deres egne indre forhindringer, overkomme deres blinde punkter og se deres fejl og svagheder som optimale muligheder for personlig vækst?

Har du mod på at stræbe efter at blive verdensklasse…

Kontakt os i dag for at høre nærmere.

 

Hofstedes Multi-Fokus Organisationskultur model, er nok den mest anerkendte organisationskultur model i dag.

Med over 20 års forskning, globalt data fra over 70 lande og benyttet af de største organisationer i verden, giver den værdi for enhver organisation som vil øge dens strategiimplementering betydeligt.

Organisationskultur er den måde som medlemmer i en organisation relaterer til hinanden, deres arbejde og verden uden for, i sammenligning med andre organisationer. Din organisationskultur kan enten accelerere eller underminere din strategi.

84 % af ledere er enige i at organisationskultur er kritisk for deres strategiske succes, og 60 % af ledere siger, at organisationskulturen er mere vigtig end deres strategi.

Hofstede Multi-Fokus Model er videreudviklet af Bob Waisfisz og er baseret på forskning af Geert Hofstede. Modellen består af 8 dimensioner.

D1    Organisatorisk effektivitet
D2    Kundeorienteret
D3    Disciplin og kontrol
D4    Interesse fokus
D5    Tilnærmelighed
D6    Ledelsesfilosofi
D7    Accept af ledelsesstil
D8    Identifikation med din organisation

Lær mere om Hofstedes organisationsmodel ved at bestiller bogen ”Constructing the Best Culture to Perform” nederst på siden.

Hofstedes Multi-Fokus Model

Hofstedes Multi-Fokus Model er et dynamisk ledelsesværktøj skræddersyet til at hjælpe organisationer med udvikling og til at understøtte strategien ved at visualisere:

 • Hvordan er vores aktuelle organisationskultur i dag?
 • Mulige eksterne faktorer som besværliggør den optimale organisationskultur?
 • Rammerne for  mulige organisatoriske forandringer?
 • Skjult organisatorisk smerte?

Hofstedes multi-fokus model:
(Klik på modellen for at se den i stor)

Hofstedes multi-fokus model:
(Klik på modellen for at se den i stor)

Referencer

Hofstedes tilgang benyttes af en række markedsleden virksomheder på verdensplan, fx:

Hvorfor vælge os til din kulturelle analyse?

 1. Vi er de eneste i Danmark der baserer vores tilgang på Prof. Dr. Hofstedes (en af de bedst kendte kultur og ledelsesguruer) videnskabeligt bekræftede arbejde om organisationskultur, og er kommercielt godkendte af ham.
 2. Vi er det eneste danske konsulenthus der kan kombinere analyse om organisatorisk kultur med analyse om national kulturviden (hvilket betyder at vi tager højde for finsk kultur, når vi måler finske virksomheder, etc.): dette betyder, at vi tolker resultaterne på en kulturelt fornuftig måde.
 3. Vi er de eneste der, med én måling, kan forsyne dig med:
 • Et præcist billede (diagnose) af afstanden mellem din aktuelle, ønskede og optimale kultur.
 • Muligheden for at simulere kulturel forandringspåvirkning og effekt.
 • Et forstørrelsesglas til hurtigt at trække de vigtigste forandringsudfordringer ud.
 • En bred anvendelighed: Rækkevidden af dimensioner dækker en bred række strategiske udfordringer.
 • En lang række integrerede ændringsværktøjer der tager højde for dine kulturelle udfordringer.
 • Omkostnings- og tidseffektivitet: den intelligente software bag den hurtige scan udfører alt det analytiske arbejde, inklusive automatiserede rapporter.

Struqtures

Dine folk kender din organisations smertepunkter.

Ved du hvad de ved?

Identificer, hvor og hvordan man begynder at få maksimal effekt og rammen bruges til at fokusere strukturerede samtaler om en organisation eller en forretningsenhed. Det hjælper ledere og medarbejdere med at identificere de specifikke områder, hvor de bør prioritere deres indsats for at få mest mulig effekt på kundefokus, ydeevne og medarbejderengagement. Vores digitale platform er den motor, der – ved hjælp af bias reducerende undersøgelser – giver organisationen et delt sprog og muliggør en rig, holistisk screening af, hvad der betyder mest for organisationen.
Vores fundament

Vi brænder for at gøre organisationer bedre til at finde gode måder at arbejde på.

Det handler om at give organisationer mulighed for at frigøre deres kapacitet til at lære, handle og ændre sig på måder, der kontinuerligt forbedrer ydeevne, medarbejderengagement og kundefokus – på samme tid.

Vi er praktiske mennesker med en praktisk og pragmatisk tankegang. Alt, hvad vi gør, når vi arbejder med organisationskultur har dybe rødder i leder- og ledelsesteori, organisationspsykologi, procesfacilitet og kommunikationsteori. Vi forbliver tæt på akademia, og vi er i daglig kontakt med alle slags organisationer på tværs af sektorer – og vi ved, at nøglen til succes er at bygge en bro mellem forskning og det virkelige liv i relevante, overkommelige og handlingsbare løsninger. Det er hjertet i det, vi gør.
Vi hjælper dig med at beslutte og gribe ind over det, der betyder mest for kundefokus, ydeevne og medarbejderengagement

Vi bygger broen mellem strategi og resultater. Det er en metode, en værktøjskasse der hjælpe forretningsenheder med at tage gode beslutninger og tage hurtig handling på de ting, der betyder mest.

Er jeres organisationskultur fremtidssikret?

Bestil vores gratis rapport om organistationskultur/virksomhedskultur.

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør om hvordan vi kan få jeres organisationskultur til at accelerere eller underminere din strategi.