Forretningsudvikling København, Århus, Odense og Aalborg m.v.

Hvad er planen for fremtiden?

Er det blevet for meget business as usual?

Har din virksomhed brug for et løft på de forretningskritiske områder? Så er det tid til forretningsudvikling.

Forretningsudvikling: HowToWin hjælper med at sætte spot på de positive potentialer og skærer samtidig ind til benet, hvor det er nødvendigt – altid med det formål at styrke din forretnings eksistensberettigelse, profil og konkurrenceevne.

Vi tør stille de udfordrende spørgsmål, som skaber grobund for sund, fremadrettet forretningsudvikling. Med et smil og en topprofessionel tilgang stiler vi efter målet, og vi efterlader ingen alene, før det er nået.

Afhængigt af virksomhedstype, -størrelse, strategi og projektets omfang o.l. benytter vi forskellige metoder og modeller, herunder Dreams & Details, LEAN m.fl., når vi arbejder med forretningsudvikling.

Det er kunst at arbejde med mennesker. Ingen ledere er ens. Kun en 100 % skræddersyet tilgang baner vejen for tilliden og er i sidste ende afgørende for at få den enkelte CEO, direktør eller afdelingsleder helt i mål
Kim Holst- direktør, HowToWin

Vores kunders mening om forretningsudvikling

Jeg afleverede vores strategiplan i august måned til topledelse og bestyrelsen, og den synes jeg lige du skulle se. For den havde I en stor aktie i, i opstarten i Aalborg. Nu starter implementeringen og det bliver spændende. Tak for al din hjælp og sparring.
Per Alan JensenCOO, Danpo
HowtoWin har hjulet AKV med at gennemføre en strategi proces. HowtoWin har deltaget på alle niveauer på virksomheden, helt fra medarbejder til bestyrelsesarbejdet.

Igennem arbejdet har HowtoWin sikret at strategiarbejdet har haft en høj kvalitet og er med til at sikre virksomheden fremover – der er fremkommet en plan som kan eksekveres og som skaber værdi for ejerne på både kort og lang bane. HowtoWin har fungeret som facilitator og formået at bringe alle de kompetencer der har været til rådighed i spil, hvilket har givet et resultat som er bedre end hvad AKV kunne opnå alene.

Derfor kan AKV anbefale et forløb hvor HowtoWin er med til at løfte niveauet for de strategiske processer.

Ronnie NielsenCEO, 
AKV Langholt AmbA
Halsnæs Forsyning A/S ledergruppe har benyttet Howtowin i forbindelse med et dagsseminar om sammenflytning af virksomheden. Howtowin bidrog på dagen med god procesindsigt og –styring. De to konsulenter sikrede, at vi kom rundt i de mange forskellige hjørner af den kommende proces, så vi fik afdækket en lang række procesmæssige og psykologiske aspekter der er vigtige ved den kommende organisationskultur.
Jan AndersenDirektør, Halsnæs Forsyning
How2Win og Kim Holst har gennem 3 heldags workshops hjulpet ledergruppen for IT-området på Det Kgl. Bibliotek med at gå fra at være en gruppe af ledere til en ledergruppe. Vi er kommet tættere på hinanden både personligt og fagligt ift. ledergruppens samlede styrker.
Vi har arbejdet med vores lokale organisations mission, vision, leveregler og kundeløfter samt analyseret på organisationskulturen i de 5 sektioner i den fusionerede organisation.
Arbejdet har resulteret i en klar fælles retning og et klart fælles mål baseret på fælles værdier. Der er udarbejdet konkrete indsatsområder og handlingsplaner, som gør det fortsatte arbejde i organisationen meget nemmere.
Igennem processen har Kim Holst hjulpet os, styret dialogen, puffet til os når det var nødvendigt, leget med os, provokeret os og sikret at processen samlet set gav konkrete og brugbare resultater og værktøjer, som vi som ledergruppe, kan bruge i det videre arbejde på vores fælles rejse.
Bjarne AndersenVicedirektør, Det Kongelige Bibliotek

Hør mere om hvorfor du skal vælge HowToWin

Skal vi hjælpe din forretning med forretningsudvikling?