Innovation

Ledelsesmæssig forretningsudvikling:

HowToWin er et specialiseret konsulenthus, som arbejder med kreativ ledelse, innovation og radikal nytænkning via forskellige processuelle metoder og tilgange.

Vi arbejder bl.a. med afsæt i:

  • Forskning fra forskningsgruppen, uhæmmet anvendelse, af viden fra Aalborg universitet
  • Den Kreative Platform
  • Træningsprogrammet for nytænkning. Det er vores erfaring at fokus på innovation har stor indflydelse på din virksomheds image og bundlinie.
  • IDEO
  • Design tænkning
  • Strategisk planlægning
  • Kreativ ledelse

Opgavefokus:

Vores værktøjer sikrer 100% opgavefokus. Vi ska­ber en platform hvor alle deltagere kun vil have fokus på selve opgaven, så de sammen vil opleve det skabende nærvær.

Ingen bedømmelse:

Bedømmelse hæmmer vores kreativitet og derfor er det vigtigt, at skabe et rum uden oplevet bedømmelse. Vores værktøjer gør det muligt, at skabe et rum uden hieraki, så alles viden kan komme i spil og vi sammen kan skabe disruption.
Parallel tænkning:

Vi arbejder med meget strukturerede processer som sikrer parallel tænkning, hvor alle holder et fælles fokus og ingen modarbejder hinanden.
Horisontalt tænkning:

Horisontal tænkning bryder vanetænkning. Vi anvender værktøjer, som får al vores viden i spil til den givne opgave, så vi opnår radikale nye løsninger.

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform er en procesmetode fra Aalborg universitet, udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Resultatet er flere og mere nyskabende idéer, et engagerende og kreativt miljø samt mere kreative medarbejdere eller elever/studerende.

HowToWin tilbyder både kortere og længerevarende kurser samt facilitering af enkeltstående opgaver.

Louise Byrge

10 års erfaring som kreativitetskonsulent
10 års erfaring som LEAN konsulent

Uddannet som Master i Creative Genius, Aalborg universitet

Som konsulent har Louise gennem mange år interesseret sig for mennesket i organisationen og har gennem sin nysgerrighed tileg­net sig en række kompetencer. Louise har mange års erfaring inden­for feltet kreativ ledelse, forandringsledelse, innovation og nytænkning.

I sit arbejde fokuserer Louise særligt på, at hjælpe læringsinstitu­tioner, private og offentlige organisationer med at udvikle kreative miljøer, der muliggør nytænkning for individer og teams. Dette sker blandt andet gennem kurser og udviklingsforløb, hvor virksomhed­er arbejder med innovation i praksis.

Louise er gennem sine forløb fokuseret på, hvordan vi bliver mere nytænkende og kreative og hun udviser innovativ og entreprenel adfærd – såvel på et individu­elt plan som i større organisationer.

Vil du vide mere?

Kontakt os idag og hør hvordan I kan styrke innovativ og entreprenel adfærd – såvel på et individu­elt plan som i større organisationer.

dit navn
dit telefonnummer