Sundheds- & Stressindikator

Hvad er Stressindikator?

Stressindikator er et forebyggende og sundhedsfremmende værktøj til at håndtere og reducere stress.  Stressindikatortest er den eneste validerede test inden for sit område på det danske marked, og der er derfor tale om et helt unikt og eksklusivt værktøj med dokumenteret effekt.

Stressindikator er både anvendeligt i personligt regi og ved rådgivning og vejledning af andre. Det kan især indgå, som et virkningsfuldt redskab i virksomheders overordnede stresspolitik og forebyggende indsatser på stressområdet.
Stressindikator vil således være en naturlig del af virksomheders leder- og medarbejderudvikling og fungerer som et understøttende værktøj i forbindelse med den enkelte medarbejders udvikling af personlige ressourcer og handlemuligheder.

Vil du vide mere?

Kontakt os på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s ledelsesværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.