Personlighedstræk

Hogan

Hogan-testen er en personlighedstest fortrinsvis til executives, ledere og specialister, som fokuserer på, hvordan man opnår resultater. Hogan-testen er en evaluering af omdømme og ledelseskraft, hvilket betyder, at testen giver input til, hvordan andre oplever den testede person i arbejdsmæssige sammenhænge.

Testen analyserer drivkraft og motivation samt styrker og svagheder, som de kan opleves af andre. Den afsluttes med en meget grundig gennemgang samt en rapport med forslag til, hvordan den testede person bedst muligt opnår de ønskede resultater.

NEO-PI-3

NEO-PI-3, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien.

Testen opgør personlighed på fem dimensioner – emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden. Der måles altså på 30 parametre.

BIP Business Inventory of Personality

Sikker rekruttering, frugtbar medarbejderudvikling og karriererådgivning!

BIP er en personlighedstest udviklet særligt til rekruttering, karriererådgivning og coaching. BIP fokuserer specifikt på personligheden, som den kommer til udtryk i arbejdsmæssige sammenhænge, og opnår derved en høj grad af præcision i vurderingen af erhvervsrelevante holdninger og adfærd. Dette optimerer den efterfølgende dialog om testresultatet ved, at begreberne kan relateres direkte til specifikke jobsituationer, og sikrer det størst mulige udbytte for både testadministrator og kandidat.

BIP består af 220 spørgsmål fordelt på 14 indholdsskalaer samt en validitetsskala. De 14 indholdsskalaer måler kendte og letforståelige begreber, der knytter sig til personers holdninger og adfærd i arbejdsmæssige sammenhænge.

Indholdsskalaerne relaterer sig igen til fire overordnede domæner: Fremdrift (motivation til at præstere, forandre og lede andre), arbejdsstil (evnen til at omstille sig og træffe beslutninger), sociale kompetencer (gennemslagskraft, udadvendthed og “holdånd”) og robusthed (stresstolerance, optimisme og selvtillid). Validitetsskalaen måler kandidatens tilbøjelighed til at fremstille sig selv i et bedre lys i testen og inddrages i fortolkningen af testresultatet.

LJI-2 Leadership Judgement Indicator (2nd edition)

Leadership Judgement Indicator 2 (LJI-2) vurderer hensigtsmæssigheden af en respondents ledelsesstil i forskellige sammenhænge.

Testen præsenterer en række beslutningsscenarier på forskellige niveauer i organisationer, hvor man vurderer hensigtsmæssigheden af forskellige ledelsesstile i en given ramme. Scenarierne er baseret på Formula 4 Leadership beslutningsmodellen, og til hvert beslutningsscenarie findes en bedst egnet ledelsesstil. Afhængigt af fokus for vurderingen er det muligt at vælge mellem standard-scenarier (LJI-2 Standard), scenarier i salgsorganisationer (Sales – S-LJI) og scenarier fra internationale virksomheder (Global – G-LJI).

JTI/MBTI

JTI/MBTI identificerer menneskers præferencer og giver mulighed for på en konstruktiv og positiv måde at skabe fundamentet for en personlig udvikling. Når du forstår principperne i JTI/MBTI, kan du få en værdifuld indsigt i, hvordan din personlighed påvirker andre mennesker. Det har overordentlig stor betydning, når du fx skal søge det job, der bedst passer til dig, og når du skal til jobsamtale.

Du får endvidere mulighed for at gøre dine arbejdsrelationer mere produktive og fornøjelige, da du får et værktøj til hurtigt at kunne genkende de forskellige hovedtyper blandt dem, du omgås.

disc-wiley

DISC

DISC giver et meget præcist indblik i, hvilken foretrukken arbejdsstil medarbejderen har, hvilket giver dig meget større sikkerhed når du rekrutterer, fordi du derved kan identificere hvor du skal fokusere træning og udvikling og opnår forståelse for, hvordan du kan booste moralen for at fastholde personalet.

Det hjælper dig også med at bruge mindre tid på dårlige performere og i stedet at fokusere mere på de, der virkelig hjælper med at drive organisationen fremad.


Brug DISC til at:

  • Rekruttere den rette person til rette job
  • Identificere medarbejdere, der skal udnævnes
  • Sammensætte teams
  • Lodde motivation og morale for at foregribe personaleomsætning
  • Præcis identifikation af udviklingsområder, som vil give maksimalt udbytte for medarbejderen / organisationen
  • Performance management
  • Løse team konflikter
  • Booste motivationen
DiscoveryInsights

Insights Discovery

Insights Discovery er udgangspunktet for vores rejse mod større selvindsigt. Det er et psykometrisk værktøj, der er baseret på Carl Jungs psykologi, og som er udviklet til at hjælpe mennesker med at forstå sig selv, forstå andre og få mest muligt ud af de relationer, der har betydning for dem på arbejdspladsen.

Insights Discovery-systemet benytter en enkel og lettilgængelig model med fire farver, som hjælper mennesker med at forstå deres stil, deres styrker og deres betydning for det team, de er en del af. Vi kalder dem for farveenergier, og det er den unikke kombination af IldRød, SolGul, SkovGrøn og HavBlå, som afgør, hvilken adfærd mennesker har og hvorfor.

Personligheds- og adfærdstest People Test Person

Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine lederes og medarbejderes potentiale med en personlighedstest

People Test Person er en veldokumenteret personlighedstest, som kan bruges til blandt andet rekruttering, personlig udvikling og værdiskabelse for medarbejdere og ledere. Denne personanalyse giver et detaljeret og nuanceret billede af testtagerens personlighed og adfærd, ved at personlighedstesten afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber. Rekrutterings- og testværktøjet er udviklet over 12 år og bruges af en række nationale og internationale virksomheder.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
Personlighedstesten benyttes til rekruttering, personlig udvikling samt som ledelsesværktøj, og er selvskreven til virksomheder, der har fokus på præstationsorienterede opgaver.

Målinger
Det er en personanalyse som giver et præcist og nuanceret billede af testtageren, baseret på 12 overordnede karaktertræk og 36 egenskaber.

Ekstra
Personlighedstesten inkluderer målinger på, i hvor høj grad testtageren tager ansvar, har en konstruktiv indstilling og en realistisk vurdering af egne evner.

Afdelinger, hvor vi tilbyder personlighedstests – bl.a. DISC test, Hogan test, :

København, Nordsjælland, Roskilde, Århus, Odense, Aalborg, Randers, Viborg, Holstebro, Esbjerg, Brande, Sønderjylland, Middelfart, Bornholm

Vil du vide mere?

Kontakt os på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s ledelsesværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.