High Performing teams

Team Report

Teamrapporten er et værktøj, der sætter fokus på teamets forskellige personligheder, de indbyrdes relationer og forskellige styrker og udfordringer et team besidder.

Hogan teamrapporten sammenholder teammedlemmers Hogan profiler og giver indsigt i teamets interne dynamikker og forskellige kompetencer. Teamrapporten sætter fokus på nedenstående hovedområder:

 • Teamroller – teamets fordeling på 5 afgørende roller baseret på HPI: Resultater, Relationer, Proces, Innovation, Pragmatisme
 • Teamets kultur
 • Teamets derailers
 • Individuelle perspektiver

Team Discovery

Teamprocesspillet – Team Discovery, som understøtter Hogan teamrapportens fokusområder. Spillet giver mulighed for at facilitere et teamforløb på baggrund af Hogan teamrapportens resultater.

Vi afholder 1-dags Team Workshops med følgende indhold:

 • Grundig indføring i personlighed og højt præsterende teams
 • Teori og baggrund for teamrapporten
 • Overblik over teamrapporten og detaljeret gennemgang af de forskellige elementer
 • Virkelige cases og øvelser
 • Tilbagemelding på teamanalyse
 • Planlægning af teamprocesser og workshops
 • Online træningsmodul med quiz

Vil du vide mere?

Kontakt os på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s ledelsesværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.