IQ og færdighedstests

IST 2000 R

IST 2000 R, som er en intelligenstest til vurdering af voksnes generelle intelligens og andre relaterede kognitive domæner/områder. Testen er designet til det brede normal område, men er ligeledes i stand til at differentiere både i den høje og lave ende af skalaen.

Testen består af tre moduler (et grundmodul, et indlæringsmodul og et vidensmodul), som kan administreres uafhængigt af hinanden. Kombinerer man grundmodulet og vidensmodulet, kan man udregne yderligere skalaer i form af bedre mål for flydende og krystalliseret intelligens. Grundmodulet består af i alt ni delprøver (af hver 6-10 minutters varighed), fordelt på tre delprøver inden for hvert af følgende kognitive domæner: Verbal, numerisk og visuel-spatial.

I sin opbygning og sammensætning af delprøver er modulet eksemplarisk for intelligenstestning i henhold til moderne psykometri og intelligensteori. Derfor sikrer brugen af dette modul en næsten optimal vurdering af generel intelligens. Man kan også vælge at nøjes med at anvende færre delprøver på bekostning af lavere nøjagtighed i domænescore eller generel intelligens. Det kan blandt andet være relevant i tilfælde, hvor man blot ønsker et overordnet estimat for IQ eller har at gøre med personer, som ikke taler flydende dansk (her kan den verbale del udelades). Herved kan man sammensætte sin egen test ud fra, hvor lang tid man vil bruge samt hvilke kognitive domæner, man ønsker at teste.

RAVEN

Ravens matricer er en serie ikke-verbale intelligenstests beregnet til vurdering af generel intelligens. Ravens matricer kan anvendes i såvel kliniske som erhvervspsykologiske sammenhænge og udgør den internationalt generelt anerkendte standard for ”g-test”.

Ravens matricer måler evnen til, ud fra hvad der allerede er kendt, logisk at udlede nye relationer og mønstre.

GIA

Hvor hurtigt en ny medarbejder lærer de nye procedurer og reagerer på forandring kan betyde forskellen mellem succes og fiasko i jobbet. Og et CV kan ikke give dig hele svaret. Det kan ikke fortælle dig, hvem der får en flyvende start og straks gør indtryk i jobbet.

GIA måler en persons mentale hestekræfter. Og ved at forstå, hvor hurtigt dine kandidater kan indlære og anvende nye færdigheder og procedurer, har du en pålidelig indikator for personens potentiale til at få hold om og/eller udvikle sig i den nye rolle. Du får også en indikation af hvor godt vedkommende vil reagere på træning.

Og, efterhånden som alting strammes til, står du overfor to udfordringer: Den første er, at opmuntre dine ledere til at omstille sig i en konstant foranderligt organisationsmiljø; den anden er at sikre at dine top performere er loyale og engagerede. GIA gør det muligt at identificere ledere med potentialet til at drive og lede forandringer. Den hjælper dig også til forståelse af dine medarbejderes formåen og sætter dig i stand til at udvikle dine performers ved at give den rette dosis udfordring indenfor de rette områder.

GIA testning sker online og giver dig en rapport, der kan besvare forskellige spørgsmål omkring kandidater og ansatte, som f.eks.:

  • Kan denne person reagere hurtigt på nye udfordringer?
  • Hvor omstillingsparat er vedkommende?
  • Kan personen håndtere de mentale krav i jobbet?
  • Er der potentiale til at blive top performer?
  • Er der tale om en problemløser?
  • I hvilken grad kan vedkommende udvikles gennem træning?
  • Er personen tilstrækkeligt udfordret?
  • Er der kapacitet til at håndtere yderligere mentale krav i jobbet?
  • Kan personen drive forandringer i organisationen?

GIA er til at hjælpe dig med at vælge den rette person til det rette job, og derved holde dine ansatte motiverede og udfordrede. Og til at identificere dit lederpotentiale.

BOMAT

BOMAT er en kognitiv test til måling af generel intelligens, også kaldt g-faktoren, der spiller en vigtig rolle i logisk-abstrakt tænkning, analyse af komplekse problemstillinger, mentalt overblik, beslutningstagning og dermed i mange arbejdsfunktioner og stillinger.

BOMAT er udviklet til at undgå den loftseffekt, der gør sig gældende for mange andre IQ-test. Det betyder, at testen kan differentiere imellem ganske højt begavede testpersoner uden at ramme det såkaldte loft, hvor alle testpersoner med en intelligens over et vist niveau bedømmes som liggende lige højt på IQ-skalaen.

BOMAT måler overvejende induktiv-deduktiv tænkning og er relativt uafhængig af kultur, uddannelse og sprog. Kun de indledende instruktioner til testen kræver, at testpersonen kan læse. Af disse grunde antages de tyske normer uproblematisk at kunne anvendes på danske testpersoner. BOMAT foreligger ud over på dansk også på engelsk, tysk, svensk, norsk, hollandsk og tjekkisk.

Opgaverne i BOMAT er de såkaldte matricer, som også kendes fra Raven’s Progressive Matrices. Matricerne består af 15 felter fordelt på 5 kolonner og 3 rækker. Ét af felterne er tomt, og opgaven går ud på at vælge den korrekte blandt 6 mulige figurer til at udfylde det tomme felt. Kun den korrekte figur passer ind i det princip eller den sekvens, som matricen er konstrueret efter.

Intelligens- og færdigshedstest People Test Logic

Få en unik indsigt i dine lederes og medarbejderes styrkeområder med en udvidet intelligenstest

People Test Logic er en udvidet intelligenstest, som giver en detaljeret profil af testtagerens intelligens og logiske formåen, inden for otte forskellige områder, samt en beregning af testtagerens intelligensscore. Den samlede intelligensscore giver et billede af, hvorvidt personen er mere eller mindre begavet. De otte forskellige områder siger noget om, hvor personen især adskiller sig fra andre og giver et mere nuanceret billede af personens færdigheder og intelligens, samtidig med, at de afdækker personens evner inden for strategi og problemløsning.

People Test Logic kan med fordel anvendes i kombination med vores personlighedstest.

Hvem
Direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
Denne intelligenstest er ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Målinger
Intelligenstesten giver en præcis måling af intelligenskvotient og indsigt i medarbejderens evner i forhold til problemløsning og strategi, baseret på målinger af ni intelligens- og færdighedsparametre.

Ekstra
Færdigheds- og intelligenstesten måler testtagerens indlæringsevne og -metode, samt evne til at bevare overblik og løse komplekse opgaver. People Test Logic er én samlet dybdegående intelligenstest i stedet for flere forskellige, og derved spare du tid uden at gå på kompromis med kvalitet.

Afdelinger, hvor vi tilbyder IQ & færdighedstests:

København, Nordsjælland, Roskilde, Århus, Odense, Aalborg, Randers, Viborg, Holstebro, Esbjerg, Brande, Sønderjylland, Middelfart, Bornholm

Vil du vide mere?

Kontakt os på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s ledelsesværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.