Emotionel Intelligens og sociale færdigheder

Kender I jeres medarbejderes EQ - og gør I noget for at styrke den?

Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens – EQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver. Mange bliver ansat på IQ og fyret EQ. IQ kan kun minimalt trænes hvorimod EQ kan trænes.

Hvad er følelsesmæssig intelligens?
“Et sæt af følelsesmæssige og sociale færdigheder, der påvirker vores selvopfattelse og den måde, vi udtrykker os på, udvikler og vedligeholder sociale relationer, møder udfordringer og anvender følelsesmæssig information på effektiv og meningsfuld vis”

MSCEIT

Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test (MSCEIT) er en færdighedsbaseret test, hvilket vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende fire-facet model for emotionel intelligens.

Testens opbygning

MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner.

MSCEIT har fire analyseniveauer:

  • Det overordnede niveau – Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens.
  • Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens.
  • Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire-facet model for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner.
  • Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens.

EQ-i 2.0

Udvikling af selvopfattelse og den måde, vi udtrykker os på, udvikler og vedligeholder sociale relationer, møder udfordringer og anvender følelsesmæssig information på effektiv og meningsfuld vis.

Emotional Quotient Inventory (baseret på Reuven Bar-On). Et kvantespring i professionel vurdering og udvikling af følelsesmæssig intelligens i erhvervslivet

Baseret på feedback fra over 700 ledere, coaches og konsulenter og under hensyntagen til, at det er den første og mest brugte følelsesmæssige intelligenstest på verdensplan, har EQ-i 2.0 undergået en lang række forbedringer i forhold til forgængeren EQ-i.

Den nye EQ-i 2.0 har et moderne og professionelt design og udtryk, er særdeles brugervenlig og har en intuitiv model, der gør det nemt at arbejde med testen i praksis. Desuden har man som noget nyt mulighed for at gennemføre en komplet 360° vurdering, hvilket åbner for en masse nye anvendelsesmuligheder.

EQ-i 2.0 og EQ-360 beskæftiger sig med den enkelte medarbejders, leders eller teams sociale og følelsesmæssige styrker og svagheder. Omfattende forskning med EQ-i i mere end 20 år har vist, at fokus på og udvikling af disse kompetencer har stor betydning for en lang række såvel hårde som bløde faktorer inden for mange forskellige brancher og stillingstyper.

Rapporterne er kendetegnet ved, at de har udpræget fokus på, hvad man kan bruge resultatet til i praksis, og hvordan man kan arbejde med sine svagheder og optimere sine styrker. Til hver rapporttype findes der to udgaver henholdsvis rettet mod den, der bliver testet (klientrapport), og mod den, der gennemfører testen (coachrapport).

Der er 133 items/spørgsmål i testen, som tager ca. 20 minutter at besvare.

Vil du vide mere?

Kontakt os på 70 60 50 22 eller send en email til kontakt@howtowin.dk for at høre mere om, hvordan HowToWin’s testværktøjer kan tilføre sikkerhed omkring alle dine personalebeslutninger.